Tải Mẫu Giấy Ủy Quyền Của Công Ty / 2023 / Top 13 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 12/2022 # Top View | Ezlearning.edu.vn

Mẫu Giấy Ủy Quyền Công Ty / 2023

Các trường hợp sử dụng giấy ủy quyền

Việc ủy quyền được tiến hành trong một số trường hợp sau đây:

Thành lập doanh nghiệp (Điều 11 Nghị định 78/2015/NĐ-CP)

Tiến hành tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp (Điều 44 Nghị định 78/2015/NĐ-CP)

Công ty mẹ ủy quyền cho công ty con (khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014)

Doanh nghiệp ủy quyền cho luật sư tham gia tranh tụng tại Tòa án (khoản 1 Điều 85 Bộ luật tố tụng dân sự 2015)

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Điều 46 Nghị định 78/2015/NĐ-CP)

Ủy quyền kê khai thuế

Ủy quyền dịch thuật hợp đồng hợp tác

Các giao dịch khác theo quy định của pháp luật.

Tham khảo chi tiết:

Mẫu giấy ủy quyền gồm những nội dung gì

Văn bản ủy quyền gồm những nội dung sau:

Quốc hiệu tiêu ngữ

Tên công ty

Số hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm làm văn bản

Tên văn bản

Căn cứ pháp lý

Thông tin bên ủy quyền (tên, chức vụ, số CMND/Căn cước công dân, số điện thoại, địa chỉ…)

Thông tin bên được ủy quyền (tên, số CMND/Căn cước công dân, số điện thoại, địa chỉ, ….)

Nội dung ủy quyền

Phạm vi ủy quyền

Thời hạn ủy quyền

Cam kết của các bên

Chữ ký của các bên

Cách viết giấy ủy quyền công ty

Giấy ủy quyền có thế viết tay hoặc đánh máy, với các nội dung sau:

Quốc hiệu, tiêu ngữ là phần bắt buộc của mẫu giấy, thường được ghi tại phía trên chính giữa văn bản. Đôi khi được ghi ở phía trên bên phải của văn bản.

Tên công ty: Thường ghi tại chính giữa văn bản. Một số trường hợp Quý khách có thể ghi tại phía trên bên trái, ngang hàng với quốc hiệu tiêu ngữ. Ví dụ:

CÔNG TY TNHH ABC, hoặc

CÔNG TY TNHH ABC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ngày, tháng, năm: Ghi rõ thời gian làm giấy ủy quyền

Tên văn bản: Viết in hoa tên văn bản. Ví dụ:

GIẤY ỦY QUYỀN (hoặc THƯ ỦY QUYỀN)

Căn cứ pháp lý: Mục này ghi căn cứ quy định pháp luật hiện hành về việc ủy quyền, nhằm làm cơ sở cho việc ủy quyền cũng như giải quyết tranh chấp (nếu có). Ví dụ:

Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ công ty…………

Căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành;

Thông tin bên ủy quyền: Ghi rõ thông tin liên lạc của các bên (họ tên, số CMND/ căn cước công dân. địa chỉ liên hệ, số điện thoại)

Thông tin bên được ủy quyền: Nếu là cá nhân thì ghi tên, chức vụ, và các thông tin liên lạc khác. Nếu là doanh nghiệp thì ghi rõ tênchi nhánh hoặc tên công ty, mã số thuế và thông tin người đại diện theo pháp luật.

Nội dung ủy quyền: Tại đây ghi rõ phạm vi công việc được ủy quyền. Ví dụ

Bằng văn bản này, Ông/Bà… được quyền thay mặt người ủy quyền thực hiện các công việc sau:

Thời hạn ủy quyền trong bao lâu.

Cam kết của các bên: Do các bên thỏa thuận, nhưng không được trái với quy định pháp luật. Tại đây ghi rõ quyền hạn, những việc mà mỗi bên được làm và không được làm.

Chữ ký của các bên: Ký và ghi rõ họ tên.

Phạm vi ủy quyền và thủ tục tiến hành

Hiện nay, phạm vi công việc cũng rất đa dạng: từ việc lập tờ khai cho đến lập biểu mẫu kê khai thuế hoặc ủy quyền cho luật sư.

Trân trọng.

Mẫu Giấy Ủy Quyền Của Giám Đốc Công Ty Hoặc Cá Nhân / 2023

Hiện nay có 8 mẫu giấy ủy quyền được sử dụng phổ biến trong công việc đó là:

– Mẫu giấy ủy quyền công ty

– Mẫu giấy ủy quyền cho ngân hàng thanh toán

Tùy theo tính chất công việc và mục đích mà bạn sử dụng mẫu giấy ủy quyền cho hợp lý.

2/ Mẫu giấy ủy quyền hoàn chỉnh (bản gốc)

3/ Hướng dẫn cách viết giấy ủy quyền hoàn chỉnh

Giấy ủy quyền cũng tương tự các loại đơn từ và giấy tờ khác, biểu mẫu này cũng được trình bày trang trọng. Giấy bao gồm các phần quốc hiệu, tên loại giấy tờ, nội dung trình bày. Bạn hãy đọc kỹ nội dung về cách ghi Giấy ủy quyền để tránh nhầm lẫn, sai xót khi biên soạn.

Phần quốc hiệu và tên giấy tờ

Đây là phần chính luôn xuất hiện trên bất cứ loại văn bản pháp lý. Bạn chỉ cần chỉnh sửa lại tên giấy tờ cho phù hợp với mục đích sử dụng hoặc bạn có thể lựa chọn mẫu phù hợp với mình tại mục 1 với 8 mẫu giấy ủy quyền thông dụng.

Phần bên ủy quyền

Đây là nơi bạn sẽ phải cung cấp thông tin bên ủy quyền bao gồm: Họ tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân (CMND), ngày cấp và quốc tịch.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0310030119 Do Phòng Đăng ký kinh doanh cấp ngày 05 tháng 10 năm 2012

Tương tự như phần bên ủy quyền, phần này bạn cũng phải cung cấp các thông tin: Họ tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân (CMND), ngày cấp và quốc tịch.

Trình bày toàn bộ nội dung vụ việc ủy quyền, ghi rõ giấy uy quyền này có giá trị từ ngày….đến ngày…..

Liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư để nộp hồ sơ và ký nhận kết quả.

3. Giấy này có hiệu lực từ ngày hai bên ký.

Khi làm xong văn bản bạn phải làm ít nhất là 03 bản, 2 bên phải đến UBND cấp xã (Tư Pháp) hoặc Phòng Công chứng để chứng thực chữ ký ủy quyền (nếu giấy ủy quyền giữa các cá nhân trong pháp nhân).

Giấy ủy quyền chỉ là bước đầu tiên của quá trình. Để có thể tiến hành một cách trôi chảy nhất, bạn cần chuẩn bị thêm những giấy tờ sau:

CMND bản chính và bản photo của người được ủy quyền

Giấy đăng ký chứng nhận kinh doanh bản photo (đối với ủy quyền công ty)

Chia sẻ bài viết

Mẫu Giấy Ủy Quyền Giải Quyết Công Việc Cơ Quan, Công Ty / 2023

Khi đi công tác, bận việc đột xuất trong khi công việc còn dang dở bạn sẽ ủy quyền cho người khác giải quyết công việc còn lại. Khi đó cần sử dụng đến giấy ủy quyền giải quyết công việc. Hiện tại có nhiều website cung cấp mẫu giấy ủy quyền, bạn hoàn toàn có thể tải về dùng.

Mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc

A. Giấy ủy quyền giải quyết công việc là gì?

Giấy ủy quyền: văn bản pháp lý dùng trong trường hợp người ủy quyền không có mặt ở cơ quan, công ty để ký các văn bản, giấy tờ hoặc giải quyết công việc. Lúc này sẽ sử dụng ủy quyền cho cá nhân có nhiệm vụ ký hoặc giải quyết giấy tờ, công việc khác.

Thông thường giấy ủy quyền sẽ do giám đốc ủy quyền đối với các cá nhân trong công ty, tổ chức.

Mẫu giấy ủy quyền sẽ giúp người dùng tải về sử dụng mà không cần phải soạn thảo tốn thời gian trên Word.

B. Cách viết giấy ủy quyền giải quyết công việc

Về bố cục của giấy ủy quyền sẽ gồm 4 phần chính:

I. Bên ủy quyền

Thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, CMND, quốc tịch.

II. Bên được ủy quyền

Thông tin cá nhân của bên được ủy quyền như mục I.

III. Nội dung ủy quyền

Ghi rõ nội dung cần ủy quyền của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

GIẤY ỦY QUYỀN (Dành cho cá nhân)

– Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

……., ngày…… tháng…… năm 20…… ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên:…………………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………

Số CMND: …………….cấp ngày: …………nơi cấp:………………………..

Quốc tịch:……………………………………………………………………….

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên:…………………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………….

Số CMND: ………………cấp ngày: …………nơi cấp:………………………

Quốc tịch:……………………………………………………………………….

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

IV. CAM KẾT

– Hai bên cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền được lập thành……..bản, trong đó mỗi bên giữ ……..bản.

BÊN ỦY QUYỀN BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

………………………………………………………….

Với mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc sẽ là giấy tờ hữu ích mà người dùng tải về máy tính sau đó in và sử dụng ngay mà không cần phải biên soạn trên Word. Rất tiện lợi.

Mẫu Giấy Ủy Quyền Giữ Sổ Bảo Hiểm Xã Hội Cho Công Ty / 2023

Mẫu giấy ủy quyền giữ sổ bảo hiểm xã hội cho công ty

Tôi muốn tư vấn về giấy ủy quyền giữ sổ bảo hiểm xã hội. Theo pháp luật bảo hiểm hiểm mới, sổ bảo hiểm do người lao động tự bảo quản. Nhưng công nhân của công ty tôi muốn gửi lại sổ cho công ty giữ. Nay tôi không biết thỏa thuận giữa hai bên như thế nào? Mong công ty hướng dẫn cho tôi cách lập mẫu giấy ủy quyền này. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Về quyền của người lao động:

Căn cứ theo quy định tại khoản 2, Điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

“Điều 18. Quyền của người lao động

1. Được tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật này.

2. Được cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội.”

Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 3 Điều 49 Quyết định 595/QĐ- BHXH quy định:

“Điều 50. Trách nhiệm của người tham gia, đơn vị, Đại lý thu

1. Trách nhiệm của người tham gia

1.3. Tự bảo quản sổ BHXH, thẻ BHYT.”

Theo đó, người lao động khi làm việc tại công ty sẽ được tham gia bảo hiểm xã hội và người lao động sẽ tự quản lý sổ bảo hiểm xã hội của mình.

Trường hợp người sử dụng lao động tự thỏa thuận với người lao động việc lưu giữ, bảo quản sổ BHXH trong thời gian người lao động đang làm việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan BHXH.

Việc bạn thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc giữ sổ Bảo hiểm xã hội Việt Nam không có quy định cấm về vấn đề này. Quy định mới về việc để người lao động tự quản lý sổ mục đích là giúp người lao động nắm rõ được quá trình đóng bảo hiểm xã hội của mình (nếu không may sổ bảo hiểm xã hội có sai sót thì người lao động cũng kịp thời làm thủ tục chỉnh sửa…). Ngoài ra, xuất phát từ bản chất của quan hệ lao động là những thỏa thuận về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên không trái với quy định của pháp luật.

Như vậy, bạn muốn thỏa thuận trao cho người sử dụng lao động giữ sổ bảo hiểm thì vẫn có thể được. Tuy nhiên để đảm bảo quyền và lợi ích cho bạn thì việc thỏa thuận nên giao kết bằng văn bản ủy quyền.

Về giấy ủy quyền giữ sổ bảo hiểm xã hội:

Chúng tôi xin tư vấn cho bạn mẫu giấy ủy quyền giữ sổ bảo hiểm xã hội như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN 

Tôi là : ……………………………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh: ………………………………………………………….

CMND: …………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..

Tại đây uỷ quyền cho công ty: ……………………………………………………………………….

Địa chỉ tại ………………………………………………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật: ………………………………………………………………………………

Phạm vi ủy quyền: Thay mặt tôi tiến hành bảo quản sổ bảo hiểm xã hội mang tên …………………. theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Vì vậy, …………………………………………………………………………………………………………………..

…., ngày……tháng……năm……..

Người ủy quyền         

(Ký và ghi rõ họ tên)       

Tổng đài tư vấn Bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 19006172

Như vậy, bạn có thể ủy quyền cho công ty giữ  sổ bảo hiểm. Tuy nhiên, việc ủy quyền cần được làm bằng văn bản và có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền. Bạn có thể tham khảo mẫu giấy ủy quyền giữ sổ bảo hiểm xã hội như trên.

Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do bị rách như thế nào?

Thời gian cấp lại sổ bảo hiểm xã hội khi bị mất sổ

Nếu còn vướng mắc về giấy ủy quyền giữ sổ bảo hiểm xã hội; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.