Trình Tư Thủ Tục Cải Táng Bốc Mộ Và Chính Sách Hỗ Trợ

--- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Phép Nghỉ Học, Đơn Xin Phép Nghỉ Học Của Học Sinh
 • Mẫu Đơn Xin Cấp Học Bổng Vượt Khó
 • Thủ Tục Cấp C/o Form D Và Co Form D Dùng Cho Nước Nào
 • Giấy Xác Nhận Về Nghỉ Việc Để Chăm Sóc Con Ốm Đau Nằm Viện, Xác Nhận N
 • Mẫu Đơn Xin Phép Làm Đám Cưới
 • TRÌNH TƯ THỦ TỤC CẢI TÁNG BỐC MỘ VÀ

  CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

  Căn cứ Quyết định số 3754/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của UBND quận Gò Vấp về Ban hành Quy chế vận động bốc mộ, cải táng, hỏa táng các khu mộ, nghĩa trang trên địa bàn quận Gò Vấp (giai đoạn 2022-2020).

  Ủy ban nhân dân phường 17 thông tin nội dung về trình tự thủ tục thực hiện bốc mộ, cải táng và chính sách hỗ trợ như sau:

  I. Trình tự thủ tục thực hiện bốc mộ, cải táng

  1. Trường hợp thủ tục thực hiện bốc mộ, cải táng:

  – Đơn vị cấp phép: Ủy ban nhân dân 16 phường.

  – Trình tự thực hiện thủ tục xin phép bốc mộ, cải táng:

  Bước 1: Thân nhân liên hệ Ủy ban nhân dân phường để được hướng dẫn hồ sơ xin phép bốc mộ, cải táng. Hồ sơ gồm:

  – Đơn xin bôc mộ, cải táng (theo mẫu số 01);

  – Bản sao chứng tử của người chết (nếu có);

  – Bản sao giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân với người chết;

  – Bản sao hộ khẩu và chứng minh nhân dân của người đứng đơn.

  Bước 2: Ủy ban nhân dân phường liên hệ Trung tâm Y tế dự phòng quận Gò Vấp nộp hồ sơ thực hiện thẩm định điều kiện vệ sinh, phòng, chống dịch bệnh trong thời gian 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.

  Bước 3: Trung tâm Y tế dự phòng quận Gò Vấp thực hiện thầm định điều kiện vệ sinh, phòng, chống dịch bệnh trong thời gian 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.

  Bước 4: Ủy ban nhân dân phường cấp Giấy phép bốc mộ trong thời gian 05 ngày làm việc trên cơ sở hồ sơ xin phép bốc mộ, giấy xác nhận thẩm định đủ điều kiện vệ sinh bốc mộ của Trung tâm Y tế dự phòng quận Gò Vấp.

  2. Trường hợp do cơ quan Nhà nước tổ chức thực hiện bốc mộ, cải táng theo quy định tại Khoản 2, Điều 4, Quy chế này:

  – Đơn xin phép bốc mộ: Ủy ban nhân dân phường;

  Bước 1: Thân nhân liên hệ Ủy ban nhân dân phường để được hướng dẫn hồ sơ đề nghị thực hiện bốc mộ, cải táng, hỏa táng. Hồ sơ gồm:

  – Giấy đề nghị thực hiện bốc mộ, cải táng, hỏa táng (theo mẫu số 02);

  – Bản sao chứng tử của người chết (nếu có);

  – Bản sao giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân với người chết;

  – Bản sao hộ khẩu và chứng minh nhân dân của người đứng đơn.

  Bước 2: Ủy ban nhân dân phường liên hệ Trung tâm Y tế dự phòng quận Gò Vấp nộp hồ sơ thực hiện thẩm định điều kiện vệ sinh, phòng, chống dịch bệnh trong thời gian 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.

  Bước 3: Trung tâm Y tế dự phòng quận Gò Vấp thực hiện thầm định điều kiện vệ sinh, phòng, chống dịch bệnh trong thời gian 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.

  Bước 4: Sau khi có giấy thầm định đủ điều kiện vệ sinh, phòng, chống dịch bệnh của Trung tâm Y tế dự phòng quận, Ủy ban nhân dân phường ban hành Giấy phép bốc mộ và sao 01 bộ hồ sơ đầy đủ (kèm Giấy phép bốc mộ) chuyển phòng Tài nguyên và Môi trường để phòng liên hệ Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp tổ chức thực hiện bốc mộ, cải táng.

  3. Trường hợp giải tỏa nghĩa trang, bốc mộ hàng loạt (theo dự án):

  – Đơn vị cấp phép: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp;

  – Đơn vị thẩm định đủ điều kiện vệ sinh bốc mộ: Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Hồ Chí Minh;

  – Trình tự thẩm định đủ điều kiện vệ sinh, phòng, chống dịch bệnh:

  Bước 1: Nộp hồ sơ tại Trung tâm Y tế dự phòng thành phố. Hồ sơ gồm:

  – Đơn xin thẩm định đủ điều kiện vệ sinh, phòng, chống dịch bệnh trong hoạt động giải tỏa nghĩa trang, bốc mộ hàng loạt.

  – Kế hoạch giải tỏa nghĩa trang, bốc mộ hàng loạt: Kế hoạch phải trình bày rõ số lượng mộ; thời gian dự kiến bốc mộ; vị trí các ngôi mộ trong bản đồ; phương án bảo vệ môi trường trước, trong và sau khi bốc mộ; đơn vị thi công bốc mộ và nơi lưu trú tro cốt.

  – Hợp đồng bốc mộ của chủ dự án với đơn vị thi công bốc mộ.

  – Hợp đồng giữa chủ dự án và đơn vị chịu trách nhiệm bảo quản, lưu giữ tro cốt của những người được chôn trong các mộ vô chủ (nơi lưu giữ và thời gian lưu giữ).

  Bước 2: Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Hồ Chí Minh thẩm định đủ điều kiện vệ sinh, phòng, chống dịch bệnh trong thời gian 07 ngày làm việc tính từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.

  Bước 3: Sau khi Trung tâm Y tế dự phòng thành phố thẩm định đầy đủ về mặt vệ sinh, phòng, chống dịch bệnh và Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố có ý kiến về mặt tổ chức quản lý, Sở Y tế ra văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố xem xét chấp hành chủ trương cho phép giải tỏa nghĩa trang, bốc mộ hàng loạt.

  Bước 4: Trên cơ sở chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành Giấy phép bốc mộ đối với trường hợp bốc mộ, cải táng hàng loạt.

  5. Trình tự thủ tục bốc mộ, cải táng đối với trường hợp mộ vắng chủ hoặc vô chủ, người đứng đơn xin bốc mộ phải thực hiện thông báo bốc mộ trên phương tiện truyền thông đại chúng như: Đài truyền hình, đài phát thanh, báo chí (03 kỳ báo/03 tháng). Đồng thời làm giất cam kết về việc phần mộ xin cải táng đã lâu không ai thăm viếng, chăm sóc.

  6. Trường hợp mộ vô chủ do cơ quan Nhà nước thực hiện bốc mộ thì Ủy ban nhân dân phường xác minh và thông báo công khai trên các phương tiện thôngtin đại chúng, đăng báo mỗi tháng/ lần x 3 tháng (báo ngày phổ biến). Sau đó lập hồ sơ và phối hợp Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp thực hiện bốc mộ.

  II. Mức hỗ trợ và chính sách hỗ trợ

  Áp dụng chính sách hỗ trợ cho các thân nhân thực hiện bốc mộ, cải táng đối với những khu mộ do gia tộc quản lý (không áp dụng hỗ trợ trường hợp nghĩa trang do tôn giáo quản lý và trường hợp các khu mộ, nghĩa trang thuộc dự án nhà ở có thu hồi đất).

  1. Thân nhân người chết trực tiếp bốc mộ, cải táng:

  Hỗ trợ 1.500.000 đồng/ngôi mộ cho các thân nhân trực tiếp thực hiện bốc mộ, cải táng, hỏa táng.

  2. Trường hợp cơ quan Nhà nước tổ chức thực hiện bốc mộ, cải táng:

  Thân nhân người chết đồng ý bốc mộ nhưng không trực tiếp thực hiện, cơ quan Nhà nước sẽ tổ chức thực hiện bốc mộ, cải táng và chuyển giao tro cốt cho thân nhân.

  Trường hợp này do Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp thực hiện và Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp sẽ hỗ trợ Công ty chi phí hỏa táng (theo hóa đơn) và 50% chi phí đào, bốc mộ theo giá trị thực tế phát sinh.

  3. Thân nhân có yêu cầu, cơ quan Nhà nước thay mặt thân nhân hoàn tất các thủ tục xin phép bốc mộ.

  4. Sau khi thực hiện bốc mộ, cải táng, gia đình có nguyện vọng lưu tro cốt tại tháp lưu tro cốt của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp, không thu phí lưu giữ tro cốt đối với gia đình có hoàn cảnh khó khăn (có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường).

  5. Trường hợp chưa có điều kiện lưu giữ tro cốt do gia đình đang xây dựng, sửa chữa nhà ở, chưa sắp xếp được nơi lưu giữ, thờ, cúng, Ủy ban nhân dân quận sẽ tạm thời lưu tro cốt tại Tháp lưu giữ của quận Gò Vấp tối đa không quá 06 tháng không thu phí (mức phí thu giữ: 500.00 đồng/tro cốt).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đơn Xin Đất Mai Táng
 • Hướng Dẫn Cách Viết Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh Cho Ngành Kế Toán
 • Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh Ngành Kế Toán Hay Nhất
 • Đơn Xin Nghỉ 1 Buổi Học
 • Mẫu Đơn Xin Vào Học Lớp 6, Cấp 2, Đơn Dự Tuyển Chuyển Cấp Thcs
 • Thủ Tục Và Đơn Xin Vay Vốn Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Vay Vốn Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội, Đơn Vay Vốn Hỗ Trợ Khó Kh
 • Mẫu Đơn Xin Vay Vốn Ngân Hàng Của Sinh Viên
 • Điều Kiện & Thủ Tục Vay Vốn Ngân Hàng Nông Nghiệp Agribank 2022
 • Giúp Bạn Viết Đơn Xin Việc Ngân Hàng Acb Chắc Chắn Trúng Tuyển
 • Mẫu Đơn Xin Việc Ngân Hàng Agribank Chính Xác Nhất 2022
 • Bạn muốn vay vốn ngân hàng chính sách xã hội mà chưa biết thủ tục, hồ sơ gồm những gì? chúng tôi xin gửi tới bạn đọc bài viết thủ tục vay vốn ngân hàng chính sách xã hội để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về thủ tục vay vốn ngân hàng chính sách xã hội.

  Mời bạn đọc cùng tham khảo hướng dẫn chi tiết thủ tục và đơn xin vay vốn ngân hàng chính sách xã hội sau đây:

  I. THỦ TỤC VAY VỐN NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

  1. Đối tượng được vay vốn

  Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bao gồm:

  – Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động.

  – Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình, thuộc một trong các đối tượng:

  + Hộ nghèo theo chuẩn nghèo quy định của pháp luật

  + Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo nêu trên.

  + Hộ gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian học sinh, sinh viên học tại các trường có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú.

  2. Điều kiện được vay vốn

  – Học sinh, sinh viên đang sinh sống trong hộ gia đình cư trú hợp pháp tại địa phương nơi cho vay, có đủ các tiêu chuẩn quy định tại đối tượng được vay vốn.

  – Học sinh, sinh viên năm thứ nhất phải có giấy báo trúng tuyển hoặc giấy xác nhận của nhà trường.

  – Đối với học sinh, sinh viên năm thứ hai trở đi phải có xác nhận của nhà trường về việc đang theo học tại trường và không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.

  3. Phương thức cho vay

  – Đối với học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình:

  + Ngân hàng CSXH thực hiện cho vay thông qua hộ gia đình của học sinh, sinh viên. Cha hoặc mẹ hoặc một thành viên khác là người đại diện gia đình đứng ra vay vốn và chịu trách nhiệm trả nợ Ngân hàng CSXH.

  + Người vay không phải thế chấp tài sản nhưng phải gia nhập và là thành viên Tổ tiết kiệm và vay vốn tại nơi đang sinh sống, được Tổ xem xét đủ điều kiện vay vốn và lập danh sách đề nghị vay vốn Ngân hàng CSXH gửi UBND cấp xã xác nhận.

  – Đối với học sinh, sinh viên mồ côi: Ngân hàng CSXH thực hiện cho vay trực tiếp học sinh, sinh viên tại Ngân hàng CSXH nơi địa bàn nhà trường đóng trụ sở.

  4. Thủ tục, quy trình cho vay

  – Đối với học sinh, sinh viên vay vốn thông qua hộ gia đình

  + Người vay viết giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu in sẵn do Ngân hàng cấp) kèm giấy xác nhận của nhà trường hoặc giấy báo nhập học gửi cho Tổ tiết kiệm và vay vốn.

  + Tổ tiết kiệm và vay vốn kiểm tra các yếu tố trên giấy đề nghị vay vốn, đối chiếu với đối tượng, điều kiện vay vốn theo quy định của Chính phủ. Sau đó, lập danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn kèm giấy đề nghị vay vốn, giấy xác nhận của nhà trường hoặc giấy báo nhập học trình UBND cấp xã xác nhận.

  + Tổ Tổ tiết kiệm và vay vốn gửi hồ sơ đề nghị vay vốn đã có xác nhận của UBND cấp xã cho Ngân hàng CSXH để xem xét cho vay.

  – Đối với học sinh, sinh viên mồ côi:

  Học sinh, sinh viên viết giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu in sẵn do Ngân hàng cấp) kèm giấy xác nhận của nhà trường gửi Ngân hàng CSXH nơi địa bàn nhà trường đóng trụ sở để được xem xét cho vay.

  5. Lãi suất cho vay

  – Các khoản cho vay từ 01/10/2007 được áp dụng lãi suất 0,5%/tháng.

  – Các khoản cho vay từ 30/9/2007 trở về trước còn dư nợ đến ngày 30/9/2007 vẫn được áp dụng lãi suất khi cho vay.

  – Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

  Mức vốn cho vay:

  Mức cho vay tối đa đối với một học sinh, sinh viên là 1.100.000 đồng/tháng (11.000.000 đồng/năm học). Mức cho vay cụ thể từng học sinh, sinh viên được xác định trên cơ sở mức thu học phí, mức sinh hoạt phí và nhu cầu vay của người vay nhưng tối đa mỗi học sinh, sinh viên không quá 1.100.000 đồng/tháng.

  6. Thời hạn cho vay

  Thời hạn cho vay bao gồm thời hạn phát tiền vay và thời hạn trả nợ.

  – Thời hạn tiền vay: Là khoảng thời gian tính từ ngày người vay nhận món vay điều tiên cho đến ngày học sinh, sinh viên kết thúc khóa học.

  Trong thời hạn phát tiền vay, người vay chưa phải trả nợ gốc và lãi tiền vay; lãi tiền vay được tính kể từ ngày người vay nhận món vay đầu tiên đến ngày trả hết nợ gốc.

  – Thời hạn trả nợ: Thời gian trả nợ được tính từ ngày người vay trả món nợ đầu tiên đến ngày trả hết nợ gốc và lãi.

  + Đối với học sinh, sinh viên có thời gian đào tạo đến một năm: Thời gian trả nợ tối đa bằng 2 lần thời hạn phát tiền vay.

  + Đối với học sinh, sinh viên có thời gian đào tạo trên một năm: Thời gian trả nợ tối đa bằng thời hạn phát tiền vay.

  7. Trả nợ ngân hàng

  – Trả nợ gốc:

  + Người vay được trả dần sau khi học sinh, sinh viên ra trường theo định kỳ 6 tháng một lần và kỳ trả nợ đầu tiên chậm nhất là 12 tháng kể từ ngày ra trường. Nếu chưa trả được số tiền phải trả của kỳ trước thì được chuyển trả vào kỳ tiếp theo.

  + Đến thời hạn trả nợ cuối cùng, người vay chưa trả được nợ thì viết giấy đề nghị gia hạn nợ gửi cho Tổ tiết kiệm và vay vốn hoặc Ngân hàng CSXH, sẽ được Ngân hàng CSXH xem xét cho gia hạn nợ tối đa bằng 1/2 thời hạn trả nợ nêu trên.

  + Nếu đến thời hạn trả nợ cuối cùng, người vay không trả nợ và không được Ngân hàng CSXH cho gia hạn nợ, thì phải chuyển toàn bộ dư nợ sang nợ quá hạn và áp dụng lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi vay.

  – Trả lãi tiền vay:

  + Lãi tiền vay được tính kể từ ngày người vay nhận món vay đầu tiên đến ngày trả hết nợ gốc. Tiền lãi cũng được trả sau khi học sinh, sinh viên ra trường. Người vay có thể đề nghị Ngân hàng CSXH thu lãi hàng tháng (quý) ngay sau khi nhận món vay đầu tiên.

  + Nhà nước có chính sách giảm lãi suất để khuyến khích người vay trả nợ trước hạn. Mức giảm cụ thể và phương pháp tính, Ngân hàng CSXH sẽ có hướng dẫn riêng.

  II. QUY TRÌNH VAY VỐN

  Bước 1: Người vay viết Giấy Đề nghị vay vốn (mẫu đơn xin tại Tổ Tiết kiệm và vay vốn ở địa phương) kèm theo Giấy Xác nhận là sinh viên của Trường gửi cho Tổ Tiết kiệm và vay vốn.

  Bước 2: Tổ Tiết kiệm và vay vốn ở địa phương nhận được hồ sơ xin vay vốn của người vay sẽ tiến hành họp tổ để bình xét cho vay, kiểm tra các yếu tố trên Giấy Đề nghị vay vốn, đối chiếu đối tượng xin vay đúng với các chính sách vay vốn của Chính phủ. Trường hợp người vay chưa là thành viên của Tổ Tiết kiệm và Vay vốn thì Tổ Tiết kiệm và vay vốn tại địa phương đang hoạt động hiện nay tổ chức kết nạp thành viên bổ sung hoặc thành lập tổ mới nếu đủ điều kiện. Nếu chỉ có từ 1 đến 4 người vay mới thì kết nạp bổ sung vào tổ cũ kể cả khi tổ cũ đã có 50 thành viên. Sau đó lập danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn gửi Ngân hàng Chính sách Xã hội (theo Mẫu số 03/TD) kèm Giấy Đề nghị vay vốn, Giấy Xác nhận của nhà trường hoặc Giấy báo Nhập học trình Ủy ban Nhân dân cấp xã/ phường/ thị trấn tại địa phương xác nhận.

  Bước 3: Sau khi có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã/ phường/ thị trấn tại địa phương, Tổ Tiết kiệm và vay vốn gửi toàn bộ hồ sơ đề nghị vay vốn cho Ngân hàng Chính sách Xã hội để làm thủ tục phê duyệt cho vay.

  Bước 4: Khi Ngân hàng Chính sách Xã hội nhận được hồ sơ do Tổ Tiết kiệm và Vay vốn gửi đến, cán bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ được Giám đốc phân công thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu tính hợp pháp và hợp lệ của bộ hồ sơ vay vốn, trình Trưởng phòng Tín dụng (hoặc Tổ trưởng Tổ tín dụng) và Giám đốc phê duyệt cho vay. Sau khi phê duyệt, Ngân hàng Chính sách Xã hội lập thông báo kết quả phê duyệt cho vay (Mẫu số 04/TD) gửi Ủy ban Nhân dân cấp xã/ phường/ thị trấn của đối tượng xin vay.

  Bước 5: Ủy ban Nhân dân cấp xã/ phường/ thị trấn tại địa phương thông báo cho tổ chức chính trị – xã hội cấp xã/ phường/ thị trấn (tức đơn vị nhận ủy thác cho vay) và Tổ Tiết kiệm và vay vốn để thông báo cho người vay đến điểm giao dịch tại xã/ phường/ thị trấn hoặc trụ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội địa phương để nhận tiền.

  III. MẪU GIẤY XÁC NHẬN

  Sinh viên có nhu cầu vay vốn, nhận mẫu Giấy xác nhận tại Phòng Đào tạo để kê khai, sau đó xin chữ ký và đóng dấu tại Phòng Đào tạo.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Download Điều Kiện Và Thủ Tục Vay Vốn Ở Agribank (Đầy Đủ)
 • Đơn Xin Vay Vốn Hội Phụ Nữ
 • Mẫu Đơn Xin Vay Vốn Hộ Nghèo
 • Xác Nhận Đơn Xin Vay Vốn Giải Quyết Việc Làm
 • Mẫu Đơn Xin Mượn Vốn Hỗ Trợ Sinh Viên, Giấy Xin Vay Vốn Của Sinh Viên
 • Hướng Dẫn Viết Review Sách, Luyện Viết Bằng Cách Viết Cảm Nhận Về Cuốn Sách Đã Đọc

  --- Bài mới hơn ---

 • 3 Cách Review Sách Độc Đáo Không Cần Viết
 • Hướng Dẫn Cách Review Sách Sáng Tạo, Cuốn Hút
 • 4 Tips Cần Nhớ Để Có Một Bài Review Sách Xuất Sắc Nhất
 • Tuyển Dụng Cộng Tác Viên Viết Bài Review Sách 2022
 • Hướng Dẫn Cách Trình Bày Report Tiếng Anh
 • Trước khi bắt đầu bài cảm nhận về bất cứ điều gì, bạn đều phải có trải nghiệm qua nó trước đã. Đối với việc viết review cũng như vậy, để viết review thì bạn phải cần đọc cuốn sách hoặc câu chuyện đó. Mà để viết được một bài review chi tiết và hấp dẫn như mục đích đã đề ra, thì bạn lại cần phải đọc kĩ hơn và thấu hiểu rõ hơn toàn bộ ý nghĩa của câu chuyện. Việc đặt ra mục tiêu viết review lại các cuốn sách hoặc truyện đã đọc giúp bạn chú tâm hơn vào nội dung và có được cái nhìn từ tổng thể đến chi tiết của đối tượng, từ đó rèn luyện cả tư duy và sức cảm thụ tác phẩm tốt hơn.

  Nhận xét hoặc viết bài cảm nhận cho một câu chuyện hoặc một cuốn sách còn giúp bạn luyện tập khả năng trình bày và diễn giải. Bạn sẽ học được cách sử dụng câu từ để diễn giải cảm nhận của mình cách nhuần nhuyễn hơn và phù hợp hơn, bạn cũng có thể rèn luyện được cách trình bày bài cảm nhận chi tiết và cẩn thận, giúp người đọc dễ tiếp nhận hơn. Dựa vào từng mục đích viết nhận xét, bạn có thể lựa chọn phong thái nêu quan điểm của mình để tiếp cận đúng đối tượng mà bạn nhắm đến hơn. Điều quan trọng nhất là thông qua việc viết bài cảm nhận, bạn sẽ hiểu được cách chuyển hóa các quan điểm của tác giả thông qua cuốn sách, trở thành chủ kiến và quan điểm của bản thân. Từ đó, bạn sẽ diễn giải chúng (nội dung truyện) theo một cách riêng, với cái tôi và quan điểm riêng của mình.

  Hiểu được ưu – nhược điểm và rút kinh nghiệm: Không có câu chuyện nào thực sự hoàn hảo, bất cứ câu chuyện nào cũng sẽ có ưu – nhược trong nội dung và việc đọc rồi review lại là cách để bạn tóm gọn những ưu – nhược điểm đó, dựa trên trình độ hiểu biết và cảm quan riêng của bản thân. Cũng chính từ việc nhận ra những nhược điểm như vậy, bạn sẽ hiểu và tìm ra được cách tránh né những sai lầm đó trong câu chuyện của mình. Ngược lại đối với những ưu điểm, khi bạn nhận ra một vài điều hấp dẫn trong đối tượng mà bạn vừa đọc hiểu được, bạn có thể vận dụng chúng trong câu chuyện riêng để tạo thêm độ hấp dẫn cho nó.

  Học cách tóm gọn một tác phẩm: Thực ra, nói dông dài thì ai cũng nói được. Nhưng nói đơn giản dễ hiểu mới chính là điều khó. Việc bạn có thể tóm gọn nội dung của một cuốn truyện dài, mang ý nghĩa nhiều hơn bạn tưởng. Để có thể thực hiện điều này, người tóm gọn phải thực sự hiểu và phân tích được cuốn sách: đâu là ý nghĩa nổi bật, đâu là các mốc diễn biến chính, đâu là các tình tiết ấn tượng nên đưa vào bản tóm tắt…để đưa toàn bộ nội dung và ý nghĩa của câu chuyện đó đến với những người đọc khác. Việc có thể tóm gọn được một tác phẩm là vô cùng quan trọng, kĩ năng này đòi hỏi bạn phải có cái nhìn tổng thể và hiểu hết đa phần về nội dung truyện, và rút ra được nhận định riêng của mình rồi vận dụng từ ngữ để diễn tả lại nó cho người khác. Vì vậy, học được cách tóm gọn một câu chuyện cũng là cách mà bạn có thể nhìn lại tổng thể truyện của mình, để từ đó viết ra những bài giới thiệu truyện thu hút, hấp dẫn hơn.

  MỘT BÀI REVIEW CẦN NHỮNG GÌ?

  Nêu nội dung tổng quan/rút gọn/giới thiệu về đối tượng viết bài cảm nhận: Đầu tiên, hãy để độc giả hiểu bạn đang viết về cái gì. Một vài câu giới thiệu truyện hoặc cuốn sách mà bạn sẽ nêu cảm nhận là điều cần thiết.

  Nêu các ưu – nhược điểm mà bạn thấy trong tác phẩm: hai điều này nên đi song song với nhau để có được sự khách quan nhất định trong bài cảm nhận. Việc ghi lại các ưu – nhược điểm mà bạn thấy cũng sẽ giúp bạn nhìn lại và áp dụng kinh nghiệm vào trong câu chuyện của mình tốt hơn.

  Nêu cảm nghĩ tổng quan về tác phẩm: tóm gọn lại, tác phẩm đó có hay hay không? Bạn có thích nó không? Nếu được yêu cầu giới thiệu, bạn có giới thiệu nó không? Bạn đánh giá nó ở mức độ bao nhiêu trên thang điểm cá nhân? Hãy nêu ra cảm nghĩ tổng thể cuối cùng về cuốn sách mà bạn vừa đọc, để cung cấp thông tin tham khảo cho những người mà bạn muốn chia sẻ bài cảm nhận đó.

  LỰA CHỌN TÁC PHẨM REVIEW

  Người ta thường nói: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”. Đối với việc đọc và cảm nhận cũng vậy, đọc được một tác phẩm hay không chỉ mang lại sự thỏa mãn, mà còn là cơ hội tiếp thu tri thức mới và thiết lập tư duy rõ ràng, logic hơn cho bản thân mình. Đọc đa thể loại và nên chọn đọc các tác phẩm đã được khẳng định chất lượng qua thời gian sẽ giúp bạn không chỉ rèn luyện khả năng cảm nhận, mà còn có thể hỗ trợ bạn trong việc trưởng thành về tâm lý lẫn tư duy và quan điểm sống.

  Trích dẫn từ: https://sanyschan.wordpss.com

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Viết Bài Review Sách Hay Và Thu Hút Người Đọc
 • Muốn Review Sách Nhưng Không Biết Bắt Đầu Từ Đâu: Dưới Đây Là 6 Bước Dành Cho Bạn
 • Mình Đã Học Cách Viết Review Sách & Áp Dụng Nó Thành Công Như Thế Nào?
 • Reference Là Gì? Cách Viết Reference Trong Cv Xin Việc
 • Hướng Dẫn Viết Cv Xin Việc Tiếng Anh Từ A
 • Chính Sách Học Bổng 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Đơn Xin Không Học Phụ Đạo
 • Mẫu Đơn Xin Học Lại Lớp 12
 • Hệ Thống Trường Thực Nghiệm Từ Tiểu Học Tới Thpt
 • Biểu Mẫu Hồ Sơ Tuyển Sinh
 • Kết Quả Giải Quyết Đơn Khiếu Nại Của Ông Trương Hùng Tiến
 • Đối tượng: Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT), làm thủ tục nhập học (nộp hồ sơ và phí ghi danh, học phí lần đầu) và có mong muốn theo học Đại học Greenwich trong năm 2022, thỏa mãn một trong các điều kiện:

  • Có điểm trung bình chung học tập lớp 11 hoặc học kì 1 lớp 12 hoặc lớp 12 từ 9.0 trở lên;

  • Hoặc có điểm thi kỳ thi THPT Quốc Gia với tổng điểm tổ hợp 3 môn các khối thi A, A1, B, C, D, H, V  từ 26 điểm trở lên (không nhân hệ số).

  • Hoặc có chứng chỉ IELTS 8.0 trở lên chưa quá 2 năm kể từ ngày cấp so với ngày xét học bổng
  • Hoặc đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi cấp quốc gia, quốc tế hoặc giải ba trở lên cấp Tỉnh/TP thuộc trung ương ở các môn học cho học sinh THPT

  • Hoặc đạt thành tích cao hoặc có đóng góp nổi bật trong các hoạt động nghệ thuật, văn hóa, xã hội, thể thao.

  Ngoài ra, các ứng viên cần vượt qua kỳ phỏng vấn học bổng của nhà trường.

  Ứng viên không vượt qua kỳ phỏng vấn học bổng TÀI NĂNG sẽ mặc định được cấp học bổng CHÌA KHOÁ VÀNG 1.

  Giá trị học bổng: Mỗi suất trị giá 30 – 50 – 70 – 100% trên tổng học phí toàn chương trình bao gồm học phí khóa tiếng Anh dự bị, học phí các kỳ học và kỳ thực tập.

  Điều kiện, hình thức áp dụng:

  • Học bổng không bao gồm các khoản phí và lệ phí khác ngoài học phí.

  • Trong quá trình học, sinh viên đã nhận học bổng Tài Năng nhưng bị nợ môn sẽ bị thu hồi một phần học bổng. Học bổng bị thu hồi bằng học phí môn học nợ * % học bổng được cấp, học bổng bi thu hồi được nộp cùng học phí kỳ kế tiếp.

  • Sinh viên sẽ không được hưởng học bổng/ưu đãi tính từ kỳ học tiếp theo kể từ thời điểm có vi phạm kỷ luật nhà trường ở mức dừng học 1 kỳ trở lên

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Từng Bước Một
 • Từ Chối Đơn Xin Nghỉ Việc Của Nhân Viên ?
 • Gia Hạn Hợp Đồng Thử Việc Đối Với Người Lao Động
 • Xin Gia Hạn Visa (Thị Thực) Doanh Nghiệp Cho Người Nước Ngoài
 • Đơn Xin Gia Hạn Chứng Nhận Tiêu Chuẩn
 • 50+ Mẫu Thiết Kế Bìa Sách Đẹp

  --- Bài mới hơn ---

 • Tự Thiết Kế Bìa Sách Đẹp Đơn Giản 2022
 • Chia Sẻ Bí Quyết 7 Bước Tự Thiết Kế Bìa Sách Đẹp Đơn Giản Tại Nhà
 • Cách Trang Trí Bìa Sổ Tay Đơn Giản Dễ Thương
 • Những Mẫu Nhận Xét Của Đơn Vị Thực Tập Chuẩn Trong Bài Báo Cáo
 • Mẫu Giấy Cam Kết Xác Nhận Tài Sản Riêng
 • Người ta thường nói “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Nhưng sự thật có luôn đúng như vậy?

  Mỗi khi lướt qua phố Đinh Lễ, hay dạo qua những hội sách lớn ở Hà Nội, tôi lại nghĩ về những cuốn sách. Sách lớn, sách bé, sách nhỏ, cả ngàn cuốn sách được bày bán như mời gọi, chào mời người thưởng lãm rước chúng về. Thực sự, bìa sách là thứ đầu tiên, và cũng là thứ quan trọng nhất thu hút sự chú ý của tôi, và quyết định việc tôi có cầm cuốn sách đó lên và đọc lượt dăm ba dòng đề tựa.

  Trong Marketing, thiết kế bìa sách là một yếu tố vô cùng quan trọng. Bạn có thể thể hiện một câu chuyện vô cùng ý nghĩa, những dòng triết lý để lại cho người đọc nhiều suy ngẫm, hay cả một kho tàng tri thức vô giá, nhưng nếu bìa sách của bạn chỉ giống như được thiết kế trên Paint, sẽ chẳng ma nào động đến nó, chứ đừng nói đến việc họ dành thời gian lướt qua những dòng chữ trong cuốn sách.

  Bên cạnh đó, trước bối cảnh con người chúng ta được kết nối qua mạng Internet, các nền tảng mạng xã hội, người đọc hoàn toàn có khả năng ngập tràn trong ma trận thông tin. Nếu bìa sách của bạn không được chăm chút, thì dù thông tin trong đó có hữu ích đến đâu đi chăng nữa, cuốn sách của bạn cũng sẽ mờ mịt, chìm nghỉm trước đại dương là những đối thủ cạnh tranh.

  Bìa sách còn là công cụ giúp kể lại câu chuyện của bạn.

  Một mẫu thiết kế bìa sách đẹp là thứ giúp truyền tải câu chuyện, ngầm bật bí nội dung cốt chuyện, cũng như khuyến khích người đọc thực sự mở các trang sách và thưởng thức những câu chữ bên trong.

  1. Sử dụng những khoảng trắng trong thiết kế bìa sách

  Một mẫu thiết kế bìa sách vô cùng ấn tượng và mang sắc màu cổ điển của Emily Mahon, cùng bức họa được thể hiện bởi Ray Morimura. Hãy chú ý đến những khoảng trắng trên bìa sách ăn khớp với tiêu đề của cuốn sách như thế nào, The Wealth of Nation (tạm dịch là: Sự cường thịnh của Quốc gia)

  Trong thiết kế bìa sách này của Helen Yentus, cô đã chủ đích sắp đặt những “hộp trắng” để ngầm ám chỉ ánh sáng trắng mà ta thường thấy ở bệnh viện. Nó còn che khuôn mặt của người bác sỹ trên bìa sách, như muốn truyền tải thông điệp trong cuốn sách rằng những thông tin bên trong là dành cho tất cả mọi người, những ai đã và đang là những vị lương y.

  Hãy lưu ý: những khoảng trắng không khiến cho bìa sách của bạn trở nên tối giản. Nó được sử dụng nhằm mục đích hướng người đọc chú ý đến những chi tiết do bạn chủ đích sắp đặt.

  2. Sử dụng ảnh để xây dựng sự liên kết với người đọc

  Một mẫu thiết kế bìa sách đẹp, vô cùng tinh tế nhằm truyền tải cảnh vật tĩnh trong thiên nhiên. Với hình ảnh hạt lưu chín ngọt, nhà thiết kế Jason Ramirez đã mượn những hình ảnh tượng hình để kể câu chuyện về những tháng ngày đầu đời của nhà văn nổi tiếng người Colombia Gabriel Garcia Marquez.

  Mượn hình ảnh một cái cây với hai vòng đời khác nhau, Vibeke Illevold muốn truyền tải thông điệp về sự thay đổi, qua giọng văn giàu chất thơ trong cuốn sách này.

  3. Xác định đúng tông điệu trước khi bắt tay thiết kế bìa sách

  Tokyo on Foot (tạm dịch: Tokyo khắp nẻo đường) sử dụng một bìa sách được thiết kế tươi vui, tràn ngập màu sắc để thể hiện tông chuyện hài hước, nhẹ nhàng. Người đọc chắc chắn mong đợi một bìa sách là hình vẽ tay, tràn ngập những hoài niệm tươi đẹp từ một cuốn tự truyện kiểu này.

  Để có thể leo lên đỉnh cao quyền lực, có những kẻ đã sử dụng không ít những thủ đoạn, phải trả giá bằng máu và mạng sống. Bìa sách Red Queen (tạm dịch: Nữ hoàng đỏ) dù không thật chi tiết, nhưng đã sử dụng hai chi tiết đắt giá nhất, là máu và vương miện để truyền tải thông điệp cuốn sách. Một ý tưởng thể hiện quyền lực, sự kịch tính, và “tính hoàng tộc” đậm nét.

  Rõ ràng, nội dung của cuốn sách này là về những người bị chứng mù màu. Người đọc chắc chắn sẽ cảm thấy dễ chịu với những màu sắc được sắp xếp cẩn thận và thẳng hàng.

  Hãy lưu ý: Tông màu trong bản thiết kế bìa sách thể hiện tông của cuốn sách. Đừng “dối lừa” người đọc bằng một bìa sách tươi vui trong sách cho một cuốn sách trinh thám, kinh dị.

  4. Làm nổi bật bìa sách bằng một thiết kế 3D

  Carlo Giovani đã thổi vào cuốn sách tưởng chừng như đã cũ kỹ Cuộc du hành vào tâm Trái đất (bản tiếng Bồ Đào Nha) một sức sống mới. Người đọc như bị hút mắt vào một bản thiết kế 3D, thôi thúc họ đọc cuốn sách để tìm hiểu xem bên trong tâm của Trái đất có những gì.

  Xưởng thiết kế tới từ nước Ý Bomboland đã khiến cuốn sách Treasure Island (tạm dịch: Đảo kho báu) nổi tiếng trở nên mới mẻ hơn với những mảng miếng được thiết kế hết sức thông minh và đẹp mắt.

  The Flame Alphabet cũng sử dụng những layer là các khối hình tam giác đồng dạng, phần nào thể hiện chiều sâu nội dung và tăng sự hứng thú của người đọc khi tìm đến tác phẩm.

  Thiết kế bìa sách này chỉ đơn giản là sự ghép nối của những bức họa nghịch ngợm trong cuốn vở. Những hình cắt dán kiểu 3D làm bìa sách trở nên nổi bật và tôn lên vị trí trung tâm của các thành tố trong bản thiết kế.

  Hãy lưu ý: Bạn không nhất thiết phải khiến bản thiết kế của mình trở nên nhàm chán bằng những thiết kế phẳng. Tăng chiều sâu, và độ nổi của các thành tố bằng phong cách thiết kế kiểu 3D, và bản thiết kế của bạn sẽ trở nên mới lạ và nổi bật.

  5. Kết nối câu chuyện vào bìa của cuốn sách

  Bức vẽ như thể hiện sự bức bối của nhân vật chính trong dòng đời. Cuộc đời của cô cứ như bị nhấn chìm trong bủa vây những khó khăn tưởng chừng không lối thoát. Bìa sách đã thể hiện rất thành công tâm trạng nhân vật và nội dung cuốn sách.

  Trong bản thiết kế này, Tom Lenartowicz đã khéo léo lồng ghép nội dung câu chuyện vào bìa sách. Người đọc như có một cảm giác hồi hộp, nghẹt thở và băn khoăn phía sâu dưới đáy đại dương kia đang chờ đợi họ điều gì. Ký tự A nhấp nhô như chiếc vây cá mập, thể hiện nguy hiểm luôn rình rập những nhân vật trong cuốn sách, càng tăng sự kích thích cho người đọc.

  Hãy lưu ý: Bạn nên hé mở nội dung của câu chuyện ngay từ tấm bìa sách. Nhiều nghiên cứu cho thấy bạn chỉ có 8 giây để thuyết phục người đọc chú ý đến cuốn sách của bạn. Hãy tận dụng khoảng thời gian ít ỏi này.

  6. Thiết kế bìa sách cần phải truyền tải thông điệp có ý nghĩa

  Tấm bìa sách này mặc dù rất đơn giản, nhưng thể hiện nhiều thông điệp được ẩn chứa bên trong cuốn sách.

  Ngay cả khi dòng tiêu đề khá nhỏ cho người đọc, cuốn sách này cũng tạo cho người đọc sự tò mò muốn tìm ra ẩn số và giải mã chúng, giống như những ẩn ý mà bìa sách này thể hiện vậy.

  Ngay cả khi bạn không thân thuộc với câu chuyện Dracula, có một điều gì đó ẩn ý đằng sau bìa sách thể hiện trực diện chiếc cổ của người phụ nữ này. Nó không chỉ là một thiết kế thông minh, mà còn muốn truyền tải nhiều thông điệp phía sau.

  Rõ ràng, bìa sách này thu hút sự chú ý của người đọc, bởi sự sắp xếp hết sức thông minh của những cuốn sách (giống như những chiếc răng lệch lạc vậy).

  Hãy lưu ý: Trước sự phát triển như vũ bão của ebook, bạn nên cân nhắc thiết kế những cuốn sách như những thumbnail. Nhưng đừng quên, các thiết kế của bạn cần phải truyền tải thông điệp và ý nghĩa rõ ràng phía sau câu chuyện của cuốn sách.

  7. Thiết kế bìa sách có thể nói lên xúc cảm của người đọc

  Trong chiếc bìa sách, hình ảnh chú cừu ngây thơ với con sói đang trong tư thế săn mồi thực sự tạo một ấn tượng mạnh cho người đọc. Rõ ràng, bìa sách đã nói lên xúc cảm của người đọc – nỗi sợ sói đã in sâu trong tâm trí của bất kỳ ai.

  Nỗi sợ khan hiếm thức ăn cũng là nỗi sợ thường trực của rất nhiều người. Bìa của cuốn sách The End of Food (tạm dịch là Ngày tàn của Thức ăn) ngay lập tức hướng sự chú ý của người đọc đến một hình ảnh biểu tượng: Một đĩa thức ăn mà không hề có thức ăn, trống trơn mà để lại nhiều ám ảnh.

  Sử dụng ánh sáng làm nổi bật dòng tiêu đề cuốn sách, Connie Gabbert như muốn truyền tải sự giác ngộ và nguồn cảm hứng mới tới từ những niềm tin mới mẻ.

  Máu luôn tạo cho con người cảm giác ghê rợn và bất an. Gieo rắc nỗi sợ hãi từ những vụ án mạng và những màn đấu trí căng thẳng, rõ ràng, thông điệp của cuốn sách đã nói lên được nhiều điều khi người xem nhìn vào bìa sách này.

  8. Hãy để màu sắc nói lên câu chuyện bên trong những trang sách

  Nếu như cuốn sách Euphoria được diễn đạt thông qua “câu chuyện” của những màu sắc, chắc chắn nó sẽ giống như những mảng màu được truyền tải qua tấm bìa sách ở phía trên. Đôi khi, chính màu sắc lại thu hút sự chú ý từ người đọc.

  Truyền tải những hạt mưa qua những màu sắc sặc sỡ, đây là một thiết kế hết sức sáng tạo cho bìa sách The Sky is Everywhere (tạm dịch: Bầu trời muôn nơi). Điểm đặc biệt của thiết kế này, đó chính là dù tiêu đề nằm phía sau những hạt mưa, chúng không hề mờ nhạt mà hoàn toàn khiến tiêu đề trở nên nổi bật.

  Hãy lưu ý: Màu sắc tạo nên tông màu của câu chuyện. Bạn không nhất thiết phải sử dụng những màu sắc sặc sỡ mà không có sự liên kết với cốt truyện chính. Sử dụng tông màu thực sự phù hợp, thứ có thể giúp bạn kể câu chuyện bên trong những trang sách.

  9. Đơn giản hóa màu sắc của thiết kế bìa sách

  Tông màu xanh chiếm chủ đạo trong thiết kế của bìa sách này, gợi người xem liên tưởng tới thành phố Ngọc Lục Bảo – biểu tượng của xứ Oz huyền thoại. Bên cạnh đó, hình ảnh đôi mắt của con sư tử khiến cuốn sách trở nên bí ẩn, huyền bí, kích thích sự tò mò từ người đọc.

  Chỉ sử dụng tông màu hồng và nâu làm chủ đạo, chiếc bìa sách này đã truyền tải rất thông minh (và cả vui mắt nữa) 105 cách để nuôi trồng và chế biến đậu phộng từ George Washington Carver.

  Nhà thiết kế Jennifer Merritt sử dụng màu sắc đơn giản để truyền tải những cuốn sách khác nhau của nhà văn huyền thoại H.G.Wells.

  Hãy lưu ý: Mỗi cuốn sách bạn chỉ nên sử dụng hai đến ba màu sắc cho bìa sách. Sự đơn giản trong màu sắc giúp người đọc không bị loạn mắt trước “bảy sắc cầu vồng” lẫn lộn.

  10. Hãy biến typography trở thành “ngôi sao” trên sân khấu

  Đây chính là bản thiết kế làm “hiện đại hóa” tác phẩm kinh điển Nhà giả kim của Paulo Coelho. Sự sắp xếp các ký tự chữ cái trong tiêu đề tưởng như ngẫu nhiên mà rất mang tính sắp đặt. Chúng như đại diện cho những con cừu trong đàn được dẫn dắt bởi người đàn ông trong câu chuyện.

  Sử dụng font chữ trong suốt, bìa của cuốn sách An Object of Beauty thực sự hướng người đọc tới nội dung của cuốn sách: Vẻ đẹp nghệ thuật đích thực của New York trong một thế giới xô bồ.

  Thiết kế sử dụng font chữ thon, dẹt, hướng về phía cô gái trong tấm bìa, khiến người đọc hứng thú muốn tìm hiểu điều gì thú vị ở người con gái mà “mọi thứ đều hướng tới cô ấy vậy?”. Nhà thiết kế bìa sách đã táo bạo sử dụng font chữ lớn, che phủ hết toàn bộ phần background phía sau. Ở đây, font chữ là “ngôi sao chính” trên sân khấu.

  Đẹp mắt, mà vô cùng thư thái, bìa của cuốn sách Breathing Room là tổng hòa của những dòng typo được sắp xếp đều nhau, với background bầu trời tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu.

  Sự kết hợp giữa hai nhà thiết kế đã cho ra một bìa sách hết sức độc đáo. Nó truyền tải sự bí ẩn và ghê rợn phía bên trong những trang sách.

  Một thiết kế hết sức thông minh của Chris Welch, nơi màu sắc được thể hiện như bị “rút cạn” như những dòng nước, giống như cái cách Internet làm với não của chúng ta vậy.

  Và đôi khi, chính sự đơn giản lại đem lại sự ấn tượng rất lớn. Ở đây, ký tự “O” vừa thể hiện tên của tác giả và tiêu đề, lại vừa mang tính tượng thanh (giống tiếng nấc cụt của một gã say rượu vậy).

  Ký tự R được cách điệu với những đặc điểm của cô bé quàng khăn đỏ. Một ý tưởng thiết kế vừa tượng hình, vừa vô cùng đẹp mắt từ Sara Comer.

  Để thể hiện sự rắc rối , chằng chịt trong suy nghĩ của những chàng trai cô gái tuổi 20, Samia Singh đã thiết kế phông chữ mô phỏng theo sợi dây thừng, đan xen lẫn nhau, rắc rối và “đầy lúng túng”. Font chữ còn liên kết với bìa sau của cuốn sách.

  Hãy ghi nhớ: Với một font chữ, typography phù hợp, bạn hoàn toàn có thể khiến bìa sách mình thiết kế trở nên rõ ràng, có chiều sâu và truyền tải nhiều ý nghĩa từ cuốn sách. Hãy tham khảo những trang web như DaFont và Font Squirrel để lựa chọn cho mình phông chữ phù hợp.

  11. Sử dụng hình ảnh ẩn ý để khơi gợi trí tưởng tượng

  Nhìn vào bìa sách, chắc chắn chúng là về thời trang rồi. Hình ảnh chiếc áo thời trang với cúc áo vô cùng thời thượng, khiến người đọc tò mò muốn tìm hiểu “phong cách thời trang của Isaac là gì”.

  Hãy lưu ý: Để khơi gợi trí tưởng tượng trong người đọc, hãy giữ bản thiết kế càng tối giản càng tốt. Bạn không muốn “spoil” quá nhiều nội dung từ cuốn sách đâu.

  12. Nhấn mạnh vào nội dung của cuốn sách

  Hãy lưu ý: tìm kiếm điểm đặc trưng trong nội dung cuốn sách, và diễn đạt chúng trực quan lên bìa sách.

  13. Sử dụng ký tự cách điệu hình ảnh

  Một thiết kế rất mới mẻ từ tác phẩm văn học kinh điển 1984 của George Orwell. Nhà thiết kế đã khéo léo sử dụng hình con mắt cách điệu, vừa để diễn đạt cho con số 9, vừa như ánh mắt bí ẩn của “Anh Cả”, người luôn bí mật theo dõi mọi hành động của bạn.

  Sử dụng sự ghép nối của các ký tự để diễn đạt một nửa khuôn mặt của cô gái trên bìa sách. Mục đích của thiết kế này nhằm truyền tải nội dung rằng: Cô gái trong tác phẩm nửa hư, nửa thực.

  Nhà thiết kế Sebastian đã thổi một luồng gió mới cho tác phẩm cổ điển Giết con chim nhại. Tiêu đề được cách điệu thành hình ảnh nắm đấm, dưới xiềng xích, như để ẩn ý về sức mạnh của con người muốn chống lại áp bức và những bất công trong xã hội, như chính nội dung của cuốn sách vậy.

  Hãy lưu ý: Sử dụng hình ảnh ẩn dụ từ những ký tự đã được cách điệu để khơi gợi trí tò mò từ người đọc.

  14. Người đọc sợ điều gì? Hãy truyền tải nó vào bìa sách

  Những hình ảnh đáng sợ thường để lại dấu ấn đậm nét hơn trong tâm trí người đọc hơn những thứ hài dễ đến rồi dễ đi. Với bìa sách trên, rõ ràng cuốn sách đã hướng người đọc tới nội dung chính của tác phẩm.

  15. Đừng quên đính kèm các giải thưởng và lời bình về tác phẩm lên bìa sách

  Chiếc bìa sách này còn bao gồm cả những đánh giá về cuốn sách từ nhà văn / nhà phê bình có tiếng, để thu hút sự chú ý và khuyến khích người đọc mua nó. Chẳng có cách thuyết phục nào tốt hơn là để những người có tầm ảnh hưởng đánh giá tốt về nó, đúng không?

  Một ví dụ khác về việc “bắn” những đánh giá tích cực về cuốn sách lên ngay trang bìa của nó. Người đọc chắc chắn sẽ tò mò về sự “thanh lịch”, “chạm tới trái tim” của cuốn sách. Điều đó kích thích người đọc mua sách của bạn.

  Lời bình của những nhà phê bình khó tính, hay những giải thưởng đắt giá sẽ khiến bất cứ ai cho cuốn sách của bạn thêm sự ưu ái.

  16. Sử dụng hình ảnh biểu tượng của tác giả

  Bìa sách đẹp #GIRLBOSS cho thấy một Sophia Amoruso khỏe khoắn, mạnh mẽ, và đầy quyền lực, giống như những gì cuốn sách muốn truyền tải tới người đọc.

  Hay trong cuốn tự truyện của Elizabeth Shaner chẳng hạn, bìa sách thể hiện cô một cách đầy ngọt ngào, với những dòng viết tay trong cuốn nhật ký ở phần background. Người đọc chắc chắn sẽ tìm kiếm những dòng tâm sự đầy chân thật trong những trang sách.

  Hay cuốn sách về đạo diễn đại tài David Lynch ở trên cũng là một ví dụ điển hình. Với những ký tự bị “che khuất” bằng những ô trắng, cuốn sách hứa hẹn sẽ tiết lộ những chi tiết chưa ai biết tới về vị đạo diễn này.

  Hãy lưu ý: Đôi khi, bạn cần sử dụng hình ảnh của chính mình làm trang bìa của cuốn sách. Hãy liên kết hình ảnh của bản thân bạn với nội dung của cuốn sách, điều đó sẽ giúp người đọc liên kết bản thân họ với cuốn sách.

  nguồn: Canva

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Tự Thiết Kế Bìa Sách Đẹp Và Đơn Giản
 • Hướng Dẫn Cách Tạo Khung Bìa Trong Word Đơn Giản
 • Tổng Hợp 10 Mẫu Bìa Ngang Đẹp Nhất 2022
 • Cách Viết Đơn Thuận Tình Ly Hôn Mẫu 2022™ Tải
 • Kinh Nghiệm Thi Tuyển Và Làm Việc Tại Techcombank
 • Danh Sách Hóa Đơn Bán Buôn

  --- Bài mới hơn ---

 • Tra Cứu Hóa Đơn Điện Tử Viettel Như Thế Nào?
 • Sinvoice Viettel Hóa Đơn Điện Tử Hàng Đầu Việt Nam + Dễ Sử Dụng Nhất
 • Hướng Dẫn Thay Thế Hoặc Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử
 • Cách Viết Và Xuất Hóa Đơn Hàng Cho Biếu Tặng
 • Xuất Trình Hóa Đơn Điện Tử Như Thế Nào Khi Vận Chuyển Hàng Hóa
 • Danh sách hóa đơn bán buôn dùng để quản lý toàn bộ hóa đơn bán buôn của cửa hàng.

  – Bạn vào Danh sách hóa đơn bán buôn để xem lại toàn bộ các hóa đơn bán buôn, in lại hóa đơn, xem số lần in hóa đơn, lịch sử chỉnh sửa hóa đơn, lọc tìm hóa đơn để tạo phiếu trả hàng…

  Giao diện danh sách hóa đơn bán buôn:

  1. Bộ lọc:

  Bộ lọc Danh sách hóa đơn bán buôn gồm các trường lọc sau:

  • ID: Số ID của hóa đơn bán buôn.
  • RID: Số ID của phiếu yêu cầu XNK sản phẩm trong hóa đơn bán buôn.
  • Cửa hàng: Lọc theo các kho hàng/cửa hàng lập hóa đơn bán buôn (Trường này được mặc định nếu tài khoản lập hóa đơn bán buôn là thủ kho/cửa hàng trưởng/ nhân viên bán hàng/nhân viên thu ngân tại kho/ cửa hàng đó).
  • Tên/Mã/Mã vạch: Lọc theo thông tin của sản phẩm trong hóa đơn bán buôn.
  • IMEI: Số IMEI của sản phẩm trong hóa đơn bán buôn (áp dụng cho doanh nghiệp quản lý sản phẩm theo IMEI)
  • Khách hàng: Lọc theo tên khách hàng mua hàng.
  • Từ ngày – Đến ngày: Lọc theo khoảng thời gian hóa đơn bán buôn được lập.
  • Nhân viên bán hàng: Lọc theo tên của nhân viên bán hàng ghi trên hóa đơn bán buôn.
  • Người lập: Họ và tên của người lập hóa đơn bán buôn.
  • Miêu tả: Lọc theo các mô tả, ghi chú kèm theo với hóa đơn bán buôn.
  • Chiết khấu: Tích vào ô này nếu người dùng muốn lọc các hóa đơn bán buôn có chiết khấu.

  2. Nút

  Cho phép người dùng xuất Excel bảng Danh sách hóa đơn bán buôn với cá tùy chọn xuất Excel trang hiện tại hoặc tất cả các trang, và xuất Excel bản đầy đủ thông tin và bản thường.

  3. Bảng danh sách hóa đơn bán buôn: Bảng này gồm các cột:

  • Ngày: Ngày lập hóa đơn bán buôn và tên người lập hóa đơn.
  • Kiểu: Xuất/ Nhập hóa đơn buôn.
  • Khách hàng: Thông tin của khách hàng.
  • Sản phẩm: Thông tin của sản phẩm trong hóa đơn bán buôn.
  • Giá: Giá của 1 đơn vị sản phẩm trong hóa đơn bán buôn (giá này chưa gồm VAT)
  • SL: Số lượng sản phẩm trong hóa đơn bán buôn
  • VAT: Số tiền VAT của hóa đơn bán buôn.
  • Chiết khấu: Số tiền chiết khấu của hóa đơn bán buôn.
  • Tổng tiền: Tống số tiền khách hàng phải thanh toán cho hóa đơn bán buôn.
  • Thanh toán: Số tiền mà khách hàng đã thanh toán cho hóa đơn bán buôn đó.
  • Mô tả: Những mô tả, ghi chú thêm về hóa đơn bán buôn.
  • Ở hàng cuối cùng của bảng là hàng tính tổng số lượng sản phẩm, tổng VAT, tổng tiền chiết khấu, tổng tiền thanh toán và tổng số tiền còn nợ của tất cả các hóa đơn bán lẻ của doanh nghiệp.

  * Trang chi tiết hóa đơn bán buôn:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Hình Thức Thanh Toán Hóa Đơn Của Vnpt Nhanh Chóng Tiện Lợi
 • Hướng Dẫn Tra Cứu Hóa Đơn Điện Tử Vnpt Theo Mã Xác Thực
 • Các Các Cách Thanh Toán Hóa Đơn Vnpt, Hóa Đơn Internet, Đtcđ
 • Download Mẫu Hợp Đồng Vận Chuyển Hàng
 • Mẫu Hợp Đồng Nguyên Tắc Vận Chuyển Hàng Hóa
 • Hóa Đơn Điện Tử Cho Lĩnh Vực Sách

  --- Bài mới hơn ---

 • Hỏi Về Hóa Đơn Mua Văn Phòng Phẩm
 • Hóa Đơn Vat Văn Phòng Phẩm
 • Dịch Vụ Bán Hóa Đơn Đỏ Văn Phòng Phẩm
 • Xuất Hóa Đơn Quà Tặng Cho Khách Hàng Trong 3 Phút
 • Hướng Dẫn Nộp Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Qua Mạng
 • Hóa đơn điện tử cho lĩnh vực Sách – Văn phòng phẩm

  Phần mềm Hóa đơn điện tử PTP-invoice mang đến một giải pháp toàn diện cho Doanh nghiệp trong quá trình phân phối hàng hóa và cung cấp hóa đơn cho Khách hàng.

  THỰC TRẠNG SỬ DỤNG HÓA ĐƠN TRONG LĨNH VỰC SÁCH – VĂN PHÒNG PHẨM

  Đặc thù của lĩnh vực Sách – Văn phòng phẩm là kinh doanh bán lẻ các sản phẩm với giá trị không lớn. Do đó hiện tại, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực này thường xuất gộp hóa đơn vào cuối ngày. Tuy nhiên số lượng hóa đơn xuất ra cũng không phải là nhỏ do lượng mã hàng là khá lớn. Như vậy, những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Sách – Văn phòng phẩm sẽ phải đối diện với một số bài toán như sau:

  • Đây là loại hình kinh doanh có tính mùa vụ (các dịp lễ, Tết, đầu năm học …) nên lượng hóa đơn xuất ra sẽ có nhiều thời điểm tăng đột biến, gây khó khăn trong quá trình quản lý hóa đơn do phần lớn các hóa đơn tại các doanh nghiệp hiện nay đều là hóa đơn giấy viết tay. Đối với những cửa hàng nhỏ, hiệu sách đơn lẻ, việc quản lý hóa đơn, hàng hóa là không quá phức tạp, nhưng với những chuỗi hiệu sách lớn, công tác này trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
  • Tùy vào quy mô, cách quản lý của từng doanh nghiệp sẽ có những mô hình ký và xuất hóa đơn khác nhau (ký tập trung hoặc ký phân tán).
  • Bên cạnh đó, với những đơn vị có nhiều cửa hàng, đại lý trên khắp cả nước, công tác vận chuyển hàng hóa nội bộ cũng là một điểm đáng được lưu tâm.

  Do tính chất phức tạp trong nghiệp vụ, phần lớn các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh Sách – Văn phòng phẩm đều đã triển khai những hệ thống ERP cho riêng mình.

  YÊU CẦU DÀNH CHO HỆ THỐNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

  Điều này đặt ra bài toán cho PTP-invoice là phải tích hợp phần mềm hóa đơn điện tử PTP-Invoice với hệ thống ERP sẵn có của doanh nghiệp một cách nhuần nhuyễn để toàn hệ thống có thể hoạt động trơn tru, chính xác và ổn định. Bên cạnh đó, không thể bỏ qua yếu tố bảo mật cũng như đảm bảo khả năng xử lý một lượng lớn dữ liệu đột biến trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

  GIẢI PHÁP CỦA PTP-invoice VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ÁP DỤNG CHO LĨNH VỰC SÁCH – VĂN PHÒNG PHẨM

  Phần mềm hóa đơn điện tử PTP-Invoice sẽ được tích hợp sâu với với hệ thống ERP của doanh nghiệp để lấy dữ liệu hóa đơn, kho vận và thực hiện xuất hóa đơn ký điện tử, phiếu vận chuyển nội bộ; có thể theo mô hình phân tán hoặc tập trung.

  PTP-invoice cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử và phần mềm hóa đơn điện tử PTP-Invoice được thiết kế đáp ứng đúng và tuân thủ theo thông tư 32/2011/TT-BTC và các quy định chuẩn mực về hóa đơn.

  SẢN PHẨM TRIỂN KHAI:

  • Phần mềm hóa đơn điện tử PTP-Invoice, hoạt động trên Webform hoặc Desktop application trên nền tảng C# và SQL Server.
  • Mô hình xuất hóa đơn: Theo phiên (xuất theo lô) và Xuất tức thời (xuất lẻ từng hóa đơn).

  PHẦN MỀM PTP- INVOICE – TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI VÀ MỀM DẺO

  • Tích hợp quy trình trình ký và duyệt hóa đơn trước khi ký điện tử để xuất hóa đơn.
  • Tích hợp giải pháp ký theo lô (ký nhiều hóa đơn một lúc) không phân biệt hình thức áp dụng Phân tán hay tập trung.
  • Tích hợp quy trình lập hóa đơn và gửi SMS / email trực tiếp cho khách hàng nhanh chóng
  • Tích hợp cho phép người mua tham gia đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử.
  • Tích hợp giải pháp bảo mật thông tin gốc, giúp tránh bị lộ thông tin khi dữ liệu về hóa đơn bị hack.

  TẠI SAO KHÁCH HÀNG CHỌN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ PTP- INVOICE

  • Tiên phong trong lĩnh vực hóa đơn điện tử.
  • Phần mềm PTP-Invoice đạt chuẩn theo quy định của Thông tư 32/2011/TT-BTC và các quy định khác về Hóa đơn
  • PTP-invoice là đơn vị duy nhất Tư vần – Hỗ trợ trực tiếp thủ tục phát hành hóa đơn điện tử cho khách hàng.
  • Kinh nghiệm cung cấp phần mềm hóa đơn cho nhiều Doanh nghiệp, nhiều loại hình và có số lượng xuất hóa đơn lớn lên đến 10.000 hóa đơn 1 ngày.

  --- Bài cũ hơn ---

 • In Biên Lai Thu Học Phí Cho Các Trung Tâm Anh Ngữ
 • Cách Viết Hóa Đơn Thu Học Phí
 • Điểm Danh Các Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí 2022
 • Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí
 • Bán Hóa Đơn Chuyển Phát Nhanh
 • Cách Viết Bài Giới Thiệu Một Cuốn Sách

  --- Bài mới hơn ---

 • Lời Giới Thiệu Và Lời Mở Đầu
 • Sự Khác Biệt Giữa “lời Nói Đầu”, “lời Nói Đầu”, “lời Giới Thiệu” Và “lời Mở Đầu” Là Gì?
 • Cách Viết Lời Mở Đầu Trong Báo Cáo Thực Tập Đề Tài Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực.
 • 【Hãy Xem Ngay】Mẫu Lời Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập Hay Nhất
 • Hướng Dẫn Viết Lời Mở Đầu Hay Cho Bài Báo Cáo Thực Tập
 • Sách không chỉ là nguồn tri thức vô tận đối với mỗi người mà ngày càng có nhiều minh chứng khoa học cho thấy những tác động rất tốt của việc đọc sách đối với sự phát triển cả về thể chất lẫn trí tuệ và tâm hồn của trẻ. Để thúc đẩy phong trào đọc sách trong giới trẻ đặc biệt là việc hình thành thói quen đọc sách từ những lứa tuổi nhỏ, rất nhiều hoạt động, cuộc thi giới thiệu sách đã được tổ chức.

  Để giúp cho các em học sinh (lứa tuổi tiểu học và trung học cơ sở) có những kỹ năng cơ bản khi viết một bài giới thiệu sách, Contuhoc xin giới thiệu đến các em và các bậc phụ huynh bài viết “Cách viết bài giới thiệu một cuốn sách”.

  Bài viết giới thiệu về một cuốn sách thường mang tính chất mô tả, cung cấp thông tin cần thiết về cuốn sách đó. Loại bài viết này được thực hiện bằng cách người viết nêu rõ các ý tưởng, thông điệp hay mục đích của tác giả muốn truyền tải đến người đọc mà mình cảm nhận được khi đọc sách, trong đó có trích dẫn những đoạn nổi bật (có trong sách).

  Một bài giới thiệu sách tốt là bài viết truyền tải được đầy đủ thông điệp của tác giả đến độc giả, hình thành và nâng cao tình yêu với sách, khuyến khích được mọi người tìm mua/mượn và đọc sách. Muốn làm được điều này, trong khi viết bài giới thiệu, các em có thể làm theo từng bước sau:

  1. Bước 1: Chuẩn bị

  Thứ nhất, Mục đích bài viết của các em:

  Các bài viết giới thiệu về một cuốn sách thường mang tính chất mô tả, cung cấp thông tin cần thiết về cuốn sách đó. Loại bài viết này được thực hiện bằng cách các em nêu rõ các ý tưởng, thông điệp hay mục đích của tác giả muốn truyền tải đến người đọc mà mình cảm nhận được khi đọc sách, trong đó có trích dẫn những đoạn văn nổi bật (có trong sách).

  Thứ hai, Đối tượng mà các em muốn hướng tới:

  Xác định đối tượng mà mình muốn giới thiệu sách đóng vai trò rất quan trọng, một trong những yếu tố mang tính quyết định đối với cách thức triển khai nội dung, lối hành văn, giọng văn và cách thức sử dụng ngôn từ… trong bài giới thiệu. Một số đặc điểm cần chú ý về đối tượng mà các em phải nắm rõ, đó là: tuổi (mầm non, tiểu học,…); giới tính (nam, nữ hay cả hai); ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài); địa bàn sinh sống (thành phố, nông thôn; vùng đồng bằng, vùng núi…),…

  Thứ ba, Thông tin xác thực về cuốn sách:

  + Tác giả: tên, tuổi, quốc tịch, các mốc thời gian chính trong cuộc đời/sự nghiệp; các công việc khác,…

  + Yêu cầu của thể loại: Điều này có nghĩa là các em phải hiểu được đặc điểm, chức năng, hình thức nghệ thuật của thể loại mà mình đang viết bài. Không có những hiểu biết chung này, các em sẽ khó để đưa ra được những nhận xét hay, tinh tế và chính xác về cuốn sách.

  Thứ tư, đọc lại tác phẩm và lập dàn ý cho những thông tin chính sau:

  • Mô tả cuốn sách: Cung cấp một bản mô tả đầy đủ để người đọc có thể hiểu được các suy nghĩ/ý đồ của tác giả. Bản mô tả này không phải là một bản tóm tắt lại nội dung mà nó có thể là các nhận xét về tác phẩm của các em.
  • Đánh giá về cuốn sách:
   • Nêu rõ sự hiểu biết của các em đối với mục đích của tác giả
   • Viết cảm nhận của các em đối với mục đích của tác giả
   • Cung cấp dẫn chứng cho những nhận xét của mình về tác phẩm

  Trong khi đọc lại tác phẩm, các em nên:

  • Đánh dấu các đoạn mà các em sẽ sử dụng để trích dẫn trong bài viết của mình.
  • Ghi chú lại cẩn thận các cảm tưởng/cảm nhận của em khi đọc sách.
  • Các em cần tự tạo cho mình có một khoảng thời gian nhất định để hấp thụ được những gì các em đã đọc để em có thể viết ra những cảm nhận, các quan điểm của mình một cách rõ ràng đối với cuốn sách.

  2. Bước 2: Viết

  2.1. Phần 1: PHẦN MỞ ĐẦU

  Nêu được vị trí, ý nghĩa của vấn đề chính được trình bày trong sách

  “Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội”. Quả thật, ai đã từng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội thì không thể nào quên được tình yêu dành cho Hà Nội – một tình yêu không dễ để gọi tên, chỉ biết ngắm nhìn, trân trọng và nâng niu. Cuốn sách ” Hà Nội băm sáu phố phường ” chính là tác phẩm giúp ta hiểu hơn về một Hà Nội như thế, hiểu thêm về những nét đẹp của thủ đô yêu dấu.

  Nêu một số thông tin chính về cuốn sách: Tên sách; Tên tác giả; Nhà xuất bản; Năm xuất bản; Lần xuất bản; Số trang…

  “Hà Nội băm sáu phố phường” là tập bút kí nổi tiếng của nhà văn Thạch Lam, tập hợp lại những bài viết in trên báo sau khi ông qua đời, do Nhà xuất bản Văn học phát hành.

  – Nêu tiểu sử, sự nghiệp của tác giả: Tên, năm sinh, quê quán, sự nghiệp…

  Thạch Lam (1910 – 1942) tên thật là Nguyễn Tường Lân, sinh tại Cẩm Giàng, Hải Dương. Ông là cây bút tiêu biểu thuộc nhóm Tự lực văn đoàn.

  Chân dung nhà văn Thạch Lam hồi trẻ

  2.2. Phần 2: PHẦN NỘI DUNG

  2.2.1 Về nội dung

  Có thể nêu bố cục nội dung của cuốn sách, trong bố cục của sách có thể đi từ chương tới các phần hoặc có thể nêu hết tên chương rồi tới các phần. Tuy nhiên, ngoài những yêu cầu chung thì với mỗi loại sách lại có những yêu cầu cách giới thiệu nội dung riêng, cụ thể:

  + Đối với sách chính trị – xã hội: Cần khái quát được những quan điểm cơ bản được trình bày trong sách, những quan điểm về chính trị, các trường phái triết học…; sự đúng đắn và cần thiết của những quan điểm, vấn đề trong xã hội đối với bạn đọc.

  + Đối với những sách lịch sử: Cần nêu rõ phạm vi thời gian mà tác phẩm đề cập đến cùng những đặc điểm của giai đoạn lịch sử đó. Đối với những sách mang dấu ấn địa lý cần nêu rõ khu vực mà tài liệu đó đề cập tới.

  + Đối với sách kĩ thuật: Cần nêu được vấn đề kĩ thuật và đặt ra biện pháp giải quyết của tác giả, có thể liên hệ với thực tiễn, nêu lên giá trị ứng dụng của vấn đề đó trong thực tiễn sản xuất, trong phát triển kinh tế và đời sống, nêu rõ đối tượng của sách.

  + Đối với những sách tái bản: Cần nêu được những thay đổi bổ sung chỉnh lí so với lần xuất bản trước.

  Ví dụ về phần giới thiệu nội dung tác phẩm “Hà Nội băm sáu phố phương” của nhà văn Thạch Lam: đây là cách giới thiệu nội dung đối với tác phẩm truyện ký, đi từ việc khái quát toàn bộ nội dung của tác phẩm, trong đó có nhấn mạnh đến những nội dung quan trọng, hấp dẫn của tác phẩm. Không chỉ nêu tóm tắt những nội dung chính của tác phẩm mà người viết cần phải khéo léo lồng ghép vào đó những câu văn thể hiện được cảm xúc, tình cảm của bản thân khi đọc tác phẩm để thu hút người đọc, thôi thúc họ tìm ngay đến với tác phẩm:

  Hà Nội băm sáu phố phường” chủ yếu viết về chuyện phố, chuyện phường, đời sống dân sinh, đặc biệt là đi sâu vào những thức quà chỉ riêng nơi đây mới có. Trên mỗi trang viết giản dị, mộc mạc là hình ảnh một Hà Nội xưa quyến rũ lạ kì, níu chân bất cứ vị khách nào lại qua. Đó là hình ảnh những mái nhà cổ kính bên những con đường quanh co, mềm mại, là nét văn hoá ẩm thực tinh tế… giữa không gian êm ả, thanh bình. Đọc xong cuốn sách, đọc giả sẽ cảm nhận được toàn bộ vóc dáng và tâm hồn Hà Nội xưa.

  Cuốn sách là tập hợp hai mươi mốt bài kí nhỏ như hai mươi mốt bức họa đầy hoài niệm, dựng nên hình bóng Hà Nội xưa với nhiều cảnh đời khác nhau. Đó có thể là những người phụ nữ tần tảo, sống một cuộc đời lầm lũi, vất vả với gánh nặng cơm áo gạo tiền. Nhưng thấp thoáng giữa các số phận éo le đó lại ẩn hiện tình yêu đôi lứa trong sáng và thuần khiết. Tất cả đều là những câu chuyện về những con người Hà Nội, nép mình dưới những khu phố khác nhau, với những mảnh ghép cuộc đời khác nhau, hiện lên đơn sơ bằng ngòi bút chân thực của tác giả. Ông đã nhắc đến “nghệ thuật biển hàng” đang dần biến mất vì sự Tây hóa, học đòi của các chủ quán khiến văn hóa tiếng việt của dân tộc bị lu mờ.

  Với “Hà Nội băm sáu phố phường”, tác giả cũng bày tỏ niềm thương cảm tới những người bán rong – những thân phận bé nhỏ, lam lũ kiếm sống, mưu sinh trong đêm.

  2.2.2. Giới thiệu nghệ thuật, phương pháp luận của tác phẩm

  Mỗi loại sách lại có những yêu cầu giới thiệu về nghệ thuật khác nhau. Đối với sách văn học yêu cầu cao hơn so với sách chính trị xã hội hoặc sách kĩ thuật.

  Yêu cầu chung: Nêu được những thủ pháp nghệ thuật, phương pháp luận nghiên cứu tác phẩm của tác giả. Ngoài yêu cầu chung cần chú ý tới những đặc điểm riêng của từng loại sách, cụ thể:

  + Đối với sách văn học nghệ thuật: Nêu những đóng góp về nghệ thuật của tác phẩm đối với nền văn học và lí luận phê bình văn học.

  + Đối với tác phẩm thơ ca: Phân tích cách sử dụng hình ảnh, tứ thơ, thể thơ, bố cục thể hiện cảm xúc tình cảm chủ đạo của tập thơ.

  + Đối với sách khoa học chính trị-xã hội: Cần nêu được những phương pháp luận nghiên cứu khoa học được sử dụng như: Đối chiếu so sánh, phân tích thống kê, chọn mẫu… Tác dụng của chúng đối với việc thể hiện nội dung như thế nào? Ngoài ra cần nêu bố cục chặt chẽ, từ ngữ chính xác, cách viết dễ hiểu phù hợp với đối tượng người đọc…

  Tuy nhiên đối với một bài giới thiệu đôi khi không thể tách bạch một cách rõ ràng giữa phần giới thiệu nội dung và nghệ thuật của tác phẩm đặc biệt với các tác phẩm văn học, vì vậy có thể đan xen hai phần này một cách mềm mại làm cho bài giới thiệu hấp dẫn.

  Mùa thu Hà Nội

  Ví dụ về phần giới thiệu nghệ thuật của tác phẩm “Hà Nội băm sáu phố phường” của nhà văn Thạch Lam: bài giới thiệu nên làm rõ được những nét đặc sắc nhất trong phong cách văn chương, cách sử dụng ngôn từ, cách hành văn của tác giả.

  Chỉ qua một tập tùy bút nhỏ, độc giả đã có thể thấy tâm hồn một Thạch Lam như đồng điệu với Thăng Long cổ kính, thanh tao. Nhà văn phố huyện Cẩm Giàng đôi khi chỉ cần vài ba dòng, vài ba câu mà gợi được cả hình ảnh về Hà Nội, không phải ở những khung cảnh sôi động, ồn ào, không phải ở những vấn đề xã hội gay gắt mà như một góc khuất lặng lẽ và chỉ người nào yêu Hà Nội lắm mới có thể nhận ra. Với một lối hành văn nhẹ nhàng, thanh thoát,Thạch Lam đã bất tử hóa những cái bình thường, làm rung động con tim người mến thương Hà Nội. Giọng văn của Thạch Lam không gay gắt, khoa trương, mà nhỏ nhẹ như một lời thủ thỉ của thiếu nữ đang tâm tình với người thương.

  2.3. Phần 3: PHẦN KẾT LUẬN

  + Khẳng định lại các giá trị của tác phẩm; nhấn mạnh các giá trị của nó đối với xã hội đương đại

  Tác phẩm là lời nhắc nhở chúng ta cần gìn giữ văn hóa, cội nguồn dân tộc, xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp hơn.

  + Khuyến khích người đọc nên tìm mượn, mua và đọc sách.

  “Hà Nội băm sáu phố phường” đã thể hiện tấm lòng trân trọng của Thạch Lam đối với văn hoá và quá khứ của Hà Nội. Ai trong chúng ta cũng nên có trong tay cuốn sách này để tự mình thả hồn vào dòng lịch sử mênh mang của thủ đô yêu dấu và cảm nhận thực sự những nét đẹp của Hà Nội.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Top 5 Cách Viết Lời Mở Đầu Đầy Cuốn Hút Khó Cưỡng Cho Copywriter.
 • Những Lưu Ý Khi Viết Luận Văn Bằng Tiếng Anh
 • Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Bằng Tiếng Anh, Assignment, Essay
 • Bài Luận Tiếng Anh Về Ô Nhiễm Môi Trường
 • Viết Bài Luận Tiếng Anh Về Môi Trường.
 • Sách “Thọ Mai Gia Lễ” Miền Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Ý Nghĩ Của Chữ Lộc Trong Tiếng Hán
 • Ý Nghĩa Trong Tiếng Hán, Thư Pháp Và Văn Hóa Việt
 • Chữ Lộc Trong Tiếng Hán – Học Tiếng Hán Với Thanhmaihsk
 • Tản Mạn Đôi Điều Về Chữ Hán
 • Vietsciences; Lê Anh Minh ; Le Anh Minh ; ; Science, Khoa Hoc, Khoahoc, Tin Hoc, Informatique;computer; Vat Ly; Physics, Physique, Chimie, Chemistry, Hoa Hoc, Sinh Vat, Biologie, Biology;biochimie;bio
 • I. Thờ bài vị là nét đẹp trong tục thờ cúng tổ tiên của người Việt

  Trước năm 1945, hầu hết các gia đình và nhà thờ họ đều thờ bài vị (còn gọi là thần vị, thần chủ, mộc chủ). Đó là “Thẻ giấy hoặc ván mỏng ghi tên tuổi, chức vụ người chết để thờ”(1). Tất cả các bài vị đều được viết theo một chuẩn mực được truyền từ đời này qua đời khác. Chuẩn mực đó được chép trong sách “Thọ Mai gia lễ”, tác giả là Thọ Mai cư sỹ Hồ Gia Tân (tức Hồ Sỹ Tân)(2). Bài vị được viết khi một người mới qua đời, để thờ tại nhà cho đến 5 đời thì chôn đi (Ngũ đại mai thần chủ). Người được mời viết bài vị thường là quan chức hoặc người hay chữ. Linh hồn tổ đời thứ 6 được rước thờ chung tại nhà thờ họ. Trên bàn thờ gia tiên, nếu có bài vị được chế tác, viết đúng phép tắc và sắp xếp bài bản thì việc cúng giỗ sẽ tăng thêm vẻ trang nghiêm. Con cháu sẽ biết được hôm nay giỗ ai. Người đó từng có địa vị, công trạng gì trong xã hội.

  Hiện nay, trong một số gia đình, còn giữ được mộc chủ của tổ tiên, được chế tác cẩn thận, sơn màu son và viết bài vị chữ Hán Nôm, bằng nhũ vàng. Một số gia đình đã viết bài vị mới bằng chữ Quốc ngữ. Tuy nhiên nội dung bài vị mới viết đã không còn theo chuẩn mực truyền thống. Bài vị hiện nay chủ yếu do thầy cúng viết, thường dài dòng và không viết chức vụ. Tìm hiểu nguyên nhân sự thất truyền cách viết bài vị, chúng tôi phát hiện loại sách tương tự “Thọ Mai gia lễ” dùng cho nhân dân miền Nam trước ngày thống nhất, nay tái bản nhiều lần, bán tràn lan trên thị trường. Các sách loại này đã làm cho người đọc tưởng lầm là sách “Thọ Mai gia lễ” của Hồ Sỹ Tân, người Quỳnh Lưu và làm theo không cần do dự.

  II. Viết minh tinh và thần chủ theo sách “Thọ Mai gia lễ”

  1. Nội dung minh tinh (ảnh 1)

  Minh tinh còn được gọi là triệu, là cái cờ bằng lụa đỏ hoặc giấy vàng, viết chữ bằng mực hoặc phấn màu để ghi họ tên, chức vụ người quá cố khi  đưa tang. Cách ghi như sau.

  Phiên âm:

             – Phụ viết mỗ quan, tính công, thụy mỗ thụy Phủ quân chi cữu.

             - Mẫu xưng phụ, xưng mỗ, xưng thất, mỗ thị, mỗ Nhụ nhân chi cữu.

  Dịch nghĩa:

            – Cha: Đây là quan tài của cố phụ: chức vụ, họ…, tên thụy.. Phủ quân.

            – Mẹ: Đây là quan tài của cố mẫu, Chức vụ phẩm trật của chồng, họ chồng…chính (thứ),  họ và tên… Nhụ nhân.

  Vận dụng sách Thọ Mai gia lễ, ngày nay có thể viết minh tinh (triệu) như sau:

  – Viết cho cha: Cố phụ học hàm, học vị, họ và tên, chức vụ, khen thưởng cấp cao, Phủ quân. Ví dụ: Cố phụ Thạc sỹ Nguyễn Văn A, Trưởng phòng Tài chính huyện, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, Phủ quân.

   - Viết cho mẹ: Cố mẫu, họ chồng chính (thứ) thất, học hàm, học vị, họ tên, chức vụ, khen thưởng cấp cao, Nhụ nhân. Ví dụ: Cố mẫu Nguyễn chính thất, Cử nhân Nguyễn Thị B, Chủ tịch Hội phụ nữ xã, Huy chương kháng chiến hạng Nhất, Nhụ nhân. (Cụm từ “chi cửu” nghĩa là cái quan tài, không cần viết. Xưa phụ nữ không được học hành và làm quan, khi nào cũng ghi theo chức vụ chồng (mỗ phong), nay ghi chức vụ bản thân các bà, nếu có).

  2. Nội dung thần chủ (ảnh 2).

  Thần chủ làm bằng gỗ, ngày xưa có 2 phần, hàm trung ở phía trong, phấn diện ở mặt ngoài.

  Phiên âm hướng dẫn viết thần chủ:

  a) Hàm trung

  – Phụ tắc viết: Cố mỗ quan, mỗ công húy, mỗ tự, mỗ hạng kỷ, thần chủ.

  – Mẫu tắc viết: Cố mỗ phong, mỗ thị húy, mỗ hiệu, mỗ hạng kỷ, thần chủ.

  b) Phấn diện

  – Phụ tắc viết: Hiển khảo, mỗ quan, mỗ công tự, mỗ Phủ quân, thần chủ.

  – Mẫu tắc viết: Hiển tỉ mỗ phong, mỗ thị hiệu, mỗ Nhụ nhân, thần chủ.

  c) Hàm trung lưỡng ngoại biên: Tả thì viết: Sinh ư mỗ niên, nguyệt, nhật, thời. Hưởng thọ kỷ niên. Hữu viết: Tốt ư mỗ niên, nguyệt, nhật, thời.

  d) Phấn diện hạ tả bàng viết: Hiếu tử mỗ phụng tự.

  Dịch nghĩa:

  a) Mặt trong

  – Cha: Thần chủ của Cố phụ, làm quan gì, tên húy, tên chữ, thứ mấy.

  – Mẹ: Thần chủ của Cố mẫu, chức của chồng, tên húy, tên hiệu, thứ mấy.

  b) Mặt ngoài

  – Cha: Thần chủ của Hiển khảo, làm quan gì, họ và tên chữ, Phủ quân.

  – Mẹ: Thần chủ của Hiển tỉ, chức quan của chồng, họ chồng… chính (thứ) thất, họ, thứ mấy, hiệu Nhụ nhân.

  c) Hai bên mặt trong: Bên trái: Giờ, ngày, tháng, năm sinh. Hưởng thọ bao nhiêu tuổi. Bên phải: Giờ, ngày, tháng, năm mất.

  d) Phía dưới bên trái mặt ngoài: Người thờ cúng.

   

  Từ đầu dòng

  Húy

  Phủ quân, Nhụ nhân

  Hàm trung

  Cố phụ, (mẫu)

             Không

  Phấn diện

  Hiển khảo (tỷ)

  Không

                Có

   

  Vận dụng sách Thọ Mai gia lễ: ngày nay có thể viết bài vị (thần chủ) như sau: Thần chủ chỉ cần làm một mặt. Nội dung chính viết chữ to, một hoặc 2 hàng, chính giữa. Hai bên có hai hàng chữ nhỏ.

  a) Khi mới mất, chưa mai táng, viết chữ đen trên giấy trắng, nội dung tương tự minh tinh ở trên.

  – Cha: Cố phụ, học hàm, học vị, họ và tên, chức vụ, khen thưởng cấp cao, Phủ quân.

  – Mẹ: Cố mẫu, họ chồng, chính (thứ) thất, họ và tên, chức vụ, khen thưởng cấp cao, Nhụ nhân..

  b) Sau mai táng viết chữ đen (hoặc vàng) trên nền gỗ mộc (hoặc sơn đỏ). Nội dung như sau:

  – Cha: Hiển khảo, học hàm, học vị, họ và tên, chức vụ, khen thưởng cấp cao, Phủ quân. (bỏ bớt chữ “Thần chủ” ở đầu dòng).

  – Mẹ: Hiển tỉ, họ chồng, chính (thứ) thất, họ và tên, chức vụ, khen thưởng cấp cao, Nhụ nhân.

  c) Hai bên mộc chủ:

  Bên trái viết: Ngày, tháng, năm sinh. Hưởng thọ bao nhiêu tuổi.

  Bên phải viết: Ngày, tháng, năm mất. Người thờ cúng.

  Ví dụ viết thần chủ bằng Quốc ngữ

  Thần chủ của cha,

  Dòng ở giữa (chữ to): – Hiển khảo Thạc sỹ Nguyễn Văn A, nguyên Trưởng phòng Tài chính huyện, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, Phủ quân.

            Dòng bên trái (chữ nhỏ): Sinh ngày…, tháng…, năm Tân Mùi. Hưởng thọ 85 tuổi. 

            Dòng bên phải (chữ nhỏ): Mất ngày…, tháng…, năm Ất Mùi. Con trai cả Nguyễn Văn C. thờ cúng.

  Thần chủ của mẹ,

  Dòng ở giữa (chữ to): – Hiển tỉ Nguyễn chính thất, Cử nhân Nguyễn Thị B, Chủ tịch Hội phụ nữ xã, Huân chương kháng chiến hạng Ba, Nhụ nhân.

  Dòng bên trái (chữ nhỏ): Sinh ngày…, tháng…, năm Ất Hợi. Hưởng thọ 82 tuổi. 

  Dòng bên phải (chữ nhỏ): Mất ngày…, tháng…, năm Bính Thân. Con trai cả Nguyễn Văn C. thờ cúng.

   III. Sách tương tự “Thọ Mai gia lễ” do người miền Nam viết      

            Tôi mua hai cuốn sách tương tự “Thọ Mai gia lễ” để dùng trong gia đình, và đinh ninh đây là cuốn sách chuẩn mực. Cho đến khi nghiên cứu di sản Hán Nôm, mới phát hiện ra mình bị nhầm. Rất nhiều người đã bị nhầm. Xin dẫn chứng hai cuốn sách sau đây.

            Cuốn 1: (ảnh 3) “Tục cưới hỏi ma chay của người Việt Nam Thọ Mai gia lễ” của Túy Lang Nguyễn Văn Toàn, NXB Lao Động. QĐ xuất bản số 498/QĐLK-LĐ cấp ngày 28/5/2009.

            Cuốn sách này bỏ hẳn mục: Cách thức viết thần chủ (đề chủ thức). Trang 167, hướng dẫn viết triệu (minh tinh) như sau:

            Mẫu triệu của ông Trần Văn X… (Sách in một hàng dọc):

  “Việt Nam Quốc Hoàng Triều Gia Long Nguyên niên Tuế Thứ Canh Tuất Định Tường Tỉnh Điều Hòa Xã Tánh Trần Văn X… Đệ Nhất Hàng Hạ Thọ Thất Thập Tam Tuế Lợi Viết Trung Tín Phủ Quân Chi Cữu”

            Mẫu triệu của bà Lê Thị Y… (Sách in một hàng dọc):

  “Việt Nam Quốc Hoàng Triều Gia Long Nguyên niên Tuế Thứ Canh Tuất Định Tường Tỉnh Điều Hòa Xã Xã Trường Trần Phủ Nguyên Phối Tánh Lê Húy Thị Y… Hưởng Thọ Lục Thập Ngũ Tuế Đệ Ngũ  Hàng Biểu Trình Thuật Toàn Nhân  Chi Cữu”

  Cuốn 2: (ảnh 3, bên phải) “Thọ Mai gia lễ dẫn – giải” của Gia Khánh, NXB Thanh Hóa. QĐ XB số 235- 201/CXB/78-356/ThaH, ngày 11/3/2010.

  Tương tự cuốn trên, sách này cũng không có phần hướng dẫn viết thần chủ. Trang 158, 159  có mẫu viết triệu (minh tinh) như sau:

  Mẫu triệu của ông Trần Văn X… (Sách in một hàng dọc):

  “Việt Nam Cộng Hòa Tuế Thứ Canh Tuất Định Tường Tỉnh Điếu Điếu Hòa(3) Tánh Trần Văn X… Đệ Thất Hàng Hạ Thọ Thất Thập Tam Tuế Lợi Viết Trung Tín Phủ Quân Chi Cữu”

            Mẫu triệu của bà Lê Thị Y… (Sách in một hàng dọc):

  “Việt Nam Cộng Hòa Tuế Thứ Mậu Thân Định Tường Tỉnh Điều Hòa Xã Xã Trưởng Trần Phủ Nguyên Phối Tánh Lê Húy Thị Y… Hưởng Thọ Lục Thập Ngũ Tuế Đệ Ngũ  Hàng Biểu Trình Thuật Toàn Nhân  Chi Cữu”

  Điểm chung của hai cuốn sách là cụm từ “THỌ MAI GIA LỄ ” in màu đỏ, chữ lớn nổi bật ngoài bìa sách. Nhưng bên trong, phần viết minh tinh đã làm sai lệch tinh thần Thọ Mai, không phù hợp với chính trị, văn hóa nước ta hiện nay.

  1/ Những khác biệt về nội dung viết minh tinh (triệu)

   

  Quốc hiệu

  Quê quán

  Chức tước

  Họ

  Thụy, hiệu

  Sách “ Thọ Mai gia lễ” của Hồ Sỹ Tân

  không

  không

  姓 (tính)

  謚 (thụy)

  號 (hiệu)

  Sách tương tự “Thọ Mai gia lễ”

  Gia Long; Việt Nam Cộng Hòa.

  Định Tường tỉnh, Điều Hòa xã

  không

  tánh

  Lợi,

  biểu

  2/ Khác biệt ngữ pháp tiếng Việt

  Sách “Thọ Mai gia lễ” của Hồ Sỹ Tân, viết chữ Hán Nôm, ngữ pháp nhiều chỗ vẫn còn ảnh hưởng ngữ pháp chữ Hán. Nay sách in bằng chữ Quốc ngữ thì phải dùng ngữ pháp tiếng Việt, trừ những cụm từ phiên âm chữ Hán. Cụm từ “Chi Cữu” và rất nhiều từ trong bốn mẫu triệu trích dẫn sách tương tự “Thọ Mai gia lễ” người Việt không thể hiểu nổi.

  3/ Sách tương tự “Thọ Mai gia lễ”  đi vào cuộc sống (!)

  Hiện nay hầu hết thầy cúng viết minh tinh và bài vị theo sách tương tự “Thọ Mai gia lễ” như trên, mặc dù nhiều thầy cũng không hiểu “Chi Cữu” là gì. Người viết bài này đã từng dự đám tang một Cán bộ giảng dạy Đại học Vinh có trình độ Thạc sỹ, thấy thầy cúng viết bài vị như sau:

  Cố phụ tiền Quang Trung phường, Đảng viên Cộng sản, Hội viên người cao tuổi, Nguyễn trọng công, tự Văn T. hưởng thọ lục thập tam tuế, thụy Chất Trực Phủ quân chi linh.

  (Đúng ra, theo tinh thần “Thọ Mai gia lễ” phải viết như sau:

  Hàng chữ lớn: Cố phụ Thạc sỹ Nguyễn Văn T. Cán bộ giảng dạy trường Đại học Vinh, Huân chương kháng chiến hạng Nhì, Phủ quân.

  Hai hàng chữ nhỏ hai bên:

  Bên trái, ngày, tháng, năm sinh. Hưởng thọ.

  Bên phải: ngày, tháng, năm mất. Người thờ cúng.)

  Có thể dưới chế độ ngụy quyền Sài Gòn, nhà thông thái Túy lang Nguyễn Văn Toàn đã vận dụng sách “Thọ Mai gia lễ”, viết sách về việc tang để phục vụ nhân dân miền Nam. Nhưng hiện nay không nên dùng sách đó để phổ biến cho cả nước, nhân danh “Thọ Mai gia lễ”. Chế độ chính trị đã khác, phong tục Bắc Nam cũng khác.

  IV. Kiến nghị

  Việc thờ cúng bài vị (thần vị) là phong tục cổ truyền rất nên phục hồi một cách hợp lý. Các cơ quan quản lý văn hóa, các nhà xuất bản cần xem xét cẩn thận để loại bỏ những cuốn sách không phù hợp như trên. Cần tổ chức biên tập sách viết về việc tang lễ và thờ cúng tổ tiên theo tinh thần kế thừa tinh hoa cổ truyền và phù hợp với nếp sống văn hóa thời đại công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế.

  Chú thích:

  (1). Từ điển từ Hán Việt, Phan Văn Các, NXB T.P. Hồ Chí Minh – 2001, tr 27.

  (2). Bản chữ Hán Nôm tàng bản năm Tự Đức thứ 19, tức năm 1866, hiện lưu trữ tại Thư viện tỉnh Nghệ An. Ngoài ra, tại Thư viện còn có bản dịch ra Quốc ngữ của Thái Sơn Nguyễn văn Chiểu, in trước Cách mạng tháng Tám.

  (3). “Điếu Điếu Hòa” có lẽ in sai cụm từ “Điều Hòa xã”! Nhiều lỗi chính tả trong các trích dẫn trên, chúng tôi vẫn giữ nguyên.

  Thái Huy Bích

  --- Bài cũ hơn ---

 • Viết Triệu – Văn Tế Trong Đám Tang
 • Cách Viết Chữ Hán Và Dấu Câu Trong Giấy Kẻ Ô
 • Cách Cài Đặt Bộ Gõ Tiếng Trung Trong Điện Thoại Ip
 • Điệp Thức Của Chữ Giác
 • Sách Học Dành Cho Các Em Xuất Thân Việt Nam : Chữ Hán : Chữ Hán Trình Độ Lớp 1
 • Viết Đơn Xin Cấp Thẻ Mượn Sách

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Cắt Hộ Khẩu, Tách Hộ Khẩu Năm 2022
 • Mẫu Đơn Xin Thực Tập Chuẩn 2022 Cho Sinh Viên Năm Cuối
 • Mẫu Đơn Xin Thực Tập Cho Sinh Viên Và Người Mới 2022
 • Mẫu Đơn Xin Thực Tập Dành Riêng Cho Sinh Viên Sắp Tốt Nghiệp
 • Hướng Dẫn Viết Đơn Xin Tách Thửa Năm 2022
 • Viết đơn xin cấp thẻ mượn sách – Bài làm 1

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Thị xã Bến Tre ngày 25 tháng 10 năm 2022

  ĐƠN XIN CẤP THỀ ĐỌC SÁCH

  Kính gửi: Thự viện Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

  Em tên là: Hoàng Mai Hương

  Sinh ngày 12 – 10 – 1997 Nữ

  Nơi ở: Số nhà 83 phường Phú Khương, Đại Lộ Đồng Khởi, Thị xã Bến Tre.

  Học sinh lớp: 3A trường Tiểu học Võ Thị Sáu

  Em làm đơn này xin đề nghị Thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm học 2005 – 2006.

  Được cấp thẻ đọc sách, em xin hứa thực hiện đúng mọi quy định của thư viện.

  Em xin trân trọng cảm ơn.

  Người làm đơn (Kí tên)

  Viết đơn xin cấp thẻ mượn sách – Bài làm 2

  Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày …tháng…năm…

  ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH

  Kính gửi: Ban Quản lí Thư viện, Trường Trung học cơ sở Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

  Em tên là: Nguyễn Văn Tùng

  Học sinh lớp: 7B – Trường THCS Tam Hiệp

  Hôm nay em viết đơn này xin trình bày một việc như sau:

  Kính mong Ban Quản lí Thư viện chấp nhận nguyện vọng của em.

  Em hứa sẽ thực hiện đúng nội quy của thư viện.

  Em xin chân thảnh cảm ơn!

  Học sinh

  Tùng

  Nguyễn Văn Tùng

  Từ khóa từ Google

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Tục Và Mẫu Đơn Xin Tạm Hoãn/miễn Nghĩa Vụ Quân Sự 2022
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Giảm Học Phí Năm 2022
 • Hướng Dẫn Làm Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí
 • Hướng Dẫn Làm Đơn Xin Lắp Công Tơ Điện
 • Mẫu Đơn Xin Cấp Điện Và Điều Kiện Để Cấp Điện Là Gì?
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100