Xem Mẫu Đơn Tranh Chấp Đất Đai / Top 6 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Ezlearning.edu.vn

Đơn Tranh Chấp Đất Đai Thừa Kế

Hỏi: Ba mẹ tôi trước khi mất đã để lại di chúc cho tôi một mảnh đất ở 400m2. Nay tôi có nhu cầu bán cho người khác thì bị em trai tôi giành lại, yêu cầu phân chia đều vì cho rằng mảnh đất đó là tài sản của ba mẹ, phải được chia đồng đều cho các anh em. Hai bên không thể tự giải quyết với nhau được, bây giờ tôi muốn hỏi như vậy em tôi có phải thuộc đối tượng được hưởng di sản không và tôi muốn làm đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai thừa kế thì phải làm như thế nào ạ.

Theo quy định tại Điều 644 BLDS 2015 về Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc như sau: a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

Theo như bạn trình bày thì di chúc của ba mẹ viết để lại tài sản là mảnh đất cho mình bạn. Tuy nhiên cần phải xem xét những đối tượng được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc, nếu em trai bạn thuộc các trường hợp nêu trên thì mảnh đất đó bắt buộc phải được chia phần cho em trai của bạn, trường hợp này việc định đoạt mảnh đất phải được sự đồng ý của người em trai này. Còn nếu ba mẹ bạn không có người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc, ba mẹ bạn để lại di chúc cho một mình bạn thì bạn hoàn toàn có quyền tự định đoạt với mảnh đất đó.

Nếu các bên tranh chấp không thể tự hòa giải được thì bạn có thể gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải. Bạn có thể tham khảo mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai,

Nếu hòa giải tại UBND cấp xã không thành, bạn có thể khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền. Mời bạn tham khảo mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai,

Ngô Thị Thanh Thúy

Nếu cần tư vấn, giải đáp thắc mắc vui lòng liên hệ:

ĐT: 0909 283 917

Văn phòng: số 43, Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Mời bạn đọc sách: CẨM NANG MUA BÁN ĐẤT – PHÁP LÝ, CHIÊU TRÒ VÀ MƯU KẾ, tại link này: https://bitly.com.vn/QeRup

Mời bạn đọc sách: CẨM NANG MUA BÁN NHÀ – PHÁP LÝ, CHIÊU TRÒ VÀ MƯU KẾ, tại link này: https://bitly.com.vn/gMD6V

Mời bạn đọc sách: QUẢN TRỊ RỦI RO PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH, tại link này: https://bitly.com.vn/68yYw

Mẫu Đơn Yêu Cầu Hòa Giải Tranh Chấp Đất Đai

Nội dung đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai

Ngày, tháng, năm làm đơn yêu cầu;

Tên cơ quan có thẩm quyền tổ chức hòa giải;

Họ và tên, năm sinh, số Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân địa chỉ cư trú, địa chỉ liên hệ, số điện thoại của người yêu cầu tổ chức hòa giải và người bị yêu cầu tham gia hòa giải;

Nội dung yêu cầu hòa giải;

Mục đích tổ chức buổi hòa giải;

Tài liệu, chứng cứ chứng minh cho quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu hòa giải.

Cách viết đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp

Ở phần “Kính gửi” và “UBND” đề tên UBND xã, phường nơi có bất động sản đang tranh chấp;

Ở phần “Nội dung yêu cầu” trình bày ngắn gọn nguồn gốc hình thành quyền sử dụng đất, quá trình sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất, diễn biến sự việc dẫn đến tranh chấp, những sai phạm của chủ thể khác làm xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu;

Ở phần “Mục đích tổ chức hòa giải” nêu ngắn gọn các nguyện vọng mà người yêu cầu muốn cơ quan chức năng giải quyết như: trả lại diện tích đất bị lấn chiếm, phá dỡ công trình xây dựng trái phép…;

Cuối đơn phải có ký tên hoặc điểm chỉ của người yêu cầu.

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất

Hòa giải tại UBND cấp xã được tổ chức khi các bên không thể tự hòa giải được với nhau. Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai trong địa giới hành chính của xã.

Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu hòa giải, việc tổ chức hòa giải phải được thực hiện. Kết quả xác nhận hòa giải thành hoặc không thành phải được lập thành biên bản và có chữ ký xác nhận của các bên.

Thủ tục khởi kiện giải quyết tranh chấp

Nếu việc hòa giải ở UBND cấp xã không thành, các bên có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp tại UBND cấp trên hoặc Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định tại Điều 203 Luật Đất đai 2013.

Người khởi kiện nộp đơn khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền.

Thẩm phán được phân công xem xét đơn khởi kiện và tiến hành thủ tục thụ lý nếu hồ sơ khởi kiện đầy đủ và hợp lệ.

Người khởi kiện nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm theo giấy báo của Tòa án. Vụ án được thụ lý kể từ thời điểm Tòa án nhận được biên lai nộp tiền tạm ứng án phí từ người khởi kiện.

Thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án, kể từ ngày thụ lý là từ 04 đến 06 tháng.

Mẫu Đơn Khởi Kiện Tranh Chấp Đất Đai Mới Nhất

Đơn khởi kiện là mẫu đơn quan trọng thể hiện ý trí và nguyện vọng của người dân về một vấn đề nào đó cần sự can thiệp của pháp luật. Để giúp mọi người thuận tiện trong việc giải quyết tranh chấp đất đai, Công ty Luật TGS xin cung cấp cho bạn mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai mới nhất và hướng dẫn cách viết đơn khởi kiện tranh chấp đất đai chi tiết theo đúng các yêu cầu pháp luật.

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……(1), ngày….. tháng …… năm…….

về việc tranh chấp đất đai

Kính gửi: Toà án nhân dân (2)…………………………………………………………………………………….

Họ và tên người khởi kiện: (3)……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: (4) ……………………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có) (5) ……………………………………….

Địa chỉ: (6) ……………………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên người bị kiện: (7) ……………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: (8) ………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: (10) …………………………………………………………………………………………………………….

NỘI DUNG KHỞI KIỆN

(11) ………………………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên người làm chứng (nếu có) (12)………………………………………………………………………

Địa chỉ: (13) ………………………………………………………………………………………………………………

Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)

1………………………………………………………………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)…………..

Người khởi kiện (16)

1. Phần mở đầu đơn khởi kiện giải quyết tranh chấp đất đai

– Tên nội dung đơn khởi kiện tranh chấp đất đai;

– Đơn vị được yêu cầu giải quyết ;

– Họ tên người khởi kiện, địa chỉ người khởi kiện;

– Họ tên người bị khởi kiện; địa chỉ người bị khởi kiện;

– Nội dung chính của đơn khởi kiện tranh chấp đất đai: Nêu rõ nội dung khởi kiện và yêu cầu tòa giải quyết về vấn đề gì.

– Thông tin về người làm chứng phải rõ ràng , phải nêu rõ nội dung làm chứng về vấn đề gì.

– Đối với người khởi kiện là cá nhân thì đơn khởi kiện bắt buộc phải có chữ ký, trong trường hợp người khởi kiện là tổ chức thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức thì sẽ tiến hành ký tên.

Nếu bạn thắc mắc về các thủ tục, trình tự giải quyết tranh chấp đất đai, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại: để nhận được được sự trợ giúp của các Luật sư tư vấn đất đai.

Download mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai TẠI ĐÂY

Đơn Yêu Cầu Hòa Giải Tranh Chấp Đất Đai

1. Vì sao cần dùng đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp đất?

Theo quy định tại Điều 01 và 02 Khoản 202 Luật đất đai 2013:

1. Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.

2. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.

– Tự hòa giải giữa các bên đang xảy ra tranh chấp được nhà nước khuyến khích, chứ không phải là bắt buộc;

– Nếu các bên không tự hòa giải hoặc tự hòa giải nhưng không thành thì hòa giải tại cơ sở là điều bắt buộc phải được thông qua;

– Khi các bên không thể tự hòa giải thì phải gửi đơn đề nghị giải quyết tranh chấp lên UBND cấp xã;

Như vậy, phía UBND cấp xã không tự hòa giải, mà các bên cần nộp đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai để được hòa giải tại cơ sở.

……………., ngày…tháng…năm…

ĐƠN YÊU CẦU HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI (V/v: Đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai khu vực……….)

– Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)…………………………………………………………………………..

– Ông………………… – Chủ tịch Ủy ban xã…………………………………………………………………….

– Căn cứ Luật đất đai năm 2013;

– Căn cứ tình hình thực tế của các bên.

Tên tôi là:………………………………… Sinh ngày…. tháng…… năm……………………………………

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay …………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………………………………..

(Nếu là tổ chức thì trình bày như sau:

Công ty:……………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………..

Giấy CNĐKDN số:…………….. Do Sở Kế hoạch và đầu tư……….. cấp ngày…./……..

Số điện thoại:……………………………………………………… Số Fax:………….

Người đại diện theo pháp luật:…………………………………………………………

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Chức vụ:………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………

Căn cứ đại diện:………………………………………………………………………)

Xin trình bày sự việc như sau:

(Công ty) tôi là chủ sở hữu quyền sử dụng mảnh đất số………. theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số…………… do Sở Tài nguyên và môi trường………. cấp ngày…/…../…….

Tuy nhiên, vào ngày…/…./…… (công ty) tôi phát hiện:

Ông/Bà:…………………………………………………………….. Sinh năm:………..

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay …………………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………..

Có hành vi sử dụng/….. phần diện tích đất…………………………………………….

Ngày…./…./….. (Công ty) tôi và Ông/Bà………. Đã có buổi làm việc để giải quyết vấn đề này, tuy nhiên, buổi làm việc không dẫn đến kết quả như mong muốn:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Do vậy, tôi làm đơn này để đề nghị Ông/Bà xem xét và tiến hành giải quyết yêu cầu của tôi, tiến hành mở phiên hòa giải tranh chấp về……… cho tôi theo quy định của pháp luật.

Trong sự việc này, tôi yêu cầu Ông/Bà…………………:

2./………. (Đưa ra đề nghị của bạn trong việc giải quyết tranh chấp, như yêu cầu người vi phạm chấm dứt vi phạm, bồi thường thiệt hại,….)

Tôi xin cam đoan với Ông/Bà/Quý cơ quan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm. Kính mong Ông/Bà/Quý cơ quan xem xét và chấp nhận đề nghị trên của tôi.

Kèm theo đơn này, tôi xin gửi tới Ông/Bà/Quý cơ quan những văn bản, tài liệu, chứng cứ sau:………………….. (bạn liệt kê số lượng, tình trạng các văn bản, tài liệu, chứng cứ mà bạn gửi kèm, đó có thể là 01 Bản sao y Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), Hay 01 Bản làm chứng của người dân xung quanh về tình trạng sử dụng đất,…)

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

3. Dịch vụ luật sư tư vấn tranh chấp đất đai tại DHLaw

DHLaw là một trong những công ty luật uy tín tại TPHCM. Với kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc, dưới sự dẫn dắt của Luật sư Lê Minh Thái, và sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm, chuyên môn tốt, DHLaw đã tiếp nhận và xử lý thành công hàng ngàn hồ sơ đất đai. Trong đó có không ít các vụ việc tranh chấp đất đai khó giải quyết.

Khi bạn cần sự hỗ trợ của các luật sư tư vấn và giải quyết tranh chấp đất đai . Bạn hãy tham khảo, liên hệ và sử dụng dịch vụ do công ty DHLaw cung cấp để được hỗ trợ nhanh chóng, hiệu quả và nhận được nhiều ích lợi khác.

Để được tư vấn, hỗ trợ soạn đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Bộ phận Tư vấn Luật Đất đai DHLaw. Add: Tell: Hotline:Email: 185 Nguyễn Văn Thương (D1 cũ), Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM. 028 66 826 954 0979 006 722 hoặc 0909 854 850 contact@dhlaw.com.vn