Xu Hướng 12/2022 # Xây Dựng] Cấp Lại Chứng Chỉ Hành Nghề Kiến Trúc Sư, Kỹ Sư, Giám Sát Thi Công Xây Dựng Công Trình / 2023 # Top 12 View | Ezlearning.edu.vn

Xu Hướng 12/2022 # Xây Dựng] Cấp Lại Chứng Chỉ Hành Nghề Kiến Trúc Sư, Kỹ Sư, Giám Sát Thi Công Xây Dựng Công Trình / 2023 # Top 12 View

Bạn đang xem bài viết Xây Dựng] Cấp Lại Chứng Chỉ Hành Nghề Kiến Trúc Sư, Kỹ Sư, Giám Sát Thi Công Xây Dựng Công Trình / 2023 được cập nhật mới nhất trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Phụ lục I-9A

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                            ………………, ngày…….tháng……. năm………

ĐƠN XIN CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

……………………………………………………………………………………..1

Kính gửi: ………………………………………2

1.    Họ và tên (chữ in hoa):……………………………………….. Nam/Nữ:………………..

2.    Sinh ngày:…………… tháng………… năm………………………………………………….

3.    Nơi sinh:……………………………………………………………. ……………………………..

4.    Quốc tịch:…………………………………………………………………………………………..

5.    Số CMND:……………………………………. , cấp ngày……. tháng……. năm……….

Nơi cấp:…………………………………………………………………………………………………

6.    Địa chỉ trường trú:……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

7.    Trình độ chuyên môn:………………………………………………………………………….

– Văn bằng đã được cấp (ghi rõ chuyên ngành đào tạo):………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

– Chứng chỉ đã được cấp (ghi rõ tên chứng chỉ):…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

8.    Nội dung, lý do xin cấp lại chứng chỉ hành nghề:…………………………………….

      – Nội dung được phép hành nghề hoạt động xây dựng của chứng chỉ cũ đã cấp:…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Ngày cấp chứng chỉ cũ:……………………………………………………………………………

      – Nội dung xin cấp lại chứng chỉ hành nghề:………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

      – Lý do xin cấp lại chứng chỉ hành nghề:……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

                                                                           Người làm đơn

                                                                        (Ký và ghi rõ họ, tên)

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI ĐƠN XIN CẤP  LẠI

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(1) (Điền loại chứng chỉ hành nghề thích hợp: Kiến trúc sư hoặc Kỹ sư hoặc Giám sát thi công xây dựng công trình vào dấu …)

(2) Sở Xây dựng (tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương).

– Mục 1. Họ và tên: Viết chữ in hoa.

– Mục 2. Sinh ngày, tháng, năm: Ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh đúng như CMND.

– Mục 4. Quốc tịch: nếu người Việt nam ghi là (Việt Nam), nếu là người nước ngoài ghi tên nước mang quốc tịch.

– Mục 5. Số chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu):

+ Đối với công dân Việt Nam ghi số CMND; cấp ngày, tháng, năm;  nơi cấp.

+ Đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi số hộ chiếu; số giấy phép cư trú; nơi cấp.

– Mục 6. Địa chỉ thường trú: Ghi đầy đủ số nhà, đường phố, thành phố hoặc xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

– Mục 7. Trình độ chuyên môn:

+ Chứng chỉ đã được cấp: Ghi cụ thể loại và tên chứng chỉ đã được cấp, ngày cấp..

 - Mục 8. Nội dung, lý do xin cấp lại chứng chỉ hành nghề:

+ Ghi cụ thể nội dung được phép hành nghề hoạt động xây dựng của chứng chỉ cũ đã cấp, ngày cấp chứng chỉ cũ.

+ Ghi cụ thể nội dung xin cấp lại chứng chỉ hành nghề theo chứng chỉ cũ.

+ Ghi lý do xin cấp lại chứng chỉ hành nghề: Bị thất lạc, hỏng, vv…

Thủ Tục Cấp Lại Giấy Phép Xây Dựng Công Trình / 2023

Việc cấp lại giấy phép xây dựng công trình dành cho trường hợp chủ sở hữu công trình làm thất lạc, rách nát giấy phép xây dựng công trình. Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng công trình 1. Căn cứ pháp lý

– Luật Xây dựng năm 2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015);

– Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

– Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2015);

– Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ;

– Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng.

– Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng (có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2016).

2. Hồ sơ xin cấp lại giấy phép xây dựng

Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do đề nghị cấp lại (theo mẫu).

+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp (đối với trường hợp bị rách, nát).

Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ.

3. Thời gian xét duyệt hồ sơ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Trình tự cấp lại giấy phép xây dựng công trình

Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận, huyện.

Bước 2: Ủy ban nhân dân quận, huyện tiếp nhận kiểm tra hồ sơ

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì cấp biên nhận hồ sơ có ngày hẹn trả kết quả trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân quận, huyện phải xem xét hồ sơ để cấp lại giấy phép xây dựng. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp lại giấy phép xây dựng trong thời hạn quy định, Ủy ban nhân dân quận, huyện thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết.

Nếu quá thời hạn ghi trong giấy biên nhận mà cơ quan có thẩm quyền không trả lời thì chủ đầu tư được phép xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận, huyện theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận.

5. Thẩm quyền cấp lại giấy phép xây dựng công trình

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân quận, huyện

6. Lệ phí cấp lại giấy phép xây dựng công trình

Phí, lệ phí: Không

7. Mẫu đơn xin cấp lại giấy phép xây dựng công trình

Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng (Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

Báo Cáo Cảu Đơn Vị Tư Vấn Giám Sát Về Chất Lượng Hạng Mục Công Trình Xây Dựng / 2023

Báo cáo cảu đơn vị tư vấn giám sát về chất lượng hạng mục công trình xây dựng

Hà Nội, ngày…. tháng ….năm 2008

BÁO CÁO CỦA ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT

VỀ CHẤT LƯỢNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Từ ngày….. tháng …. Năm 2008, đến ngày… tháng… năm 2008

Kính gửi: Tập đoàn VC Corp !

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ICCI là đại diện đơn vị giám sát hạng mục ” CỌC KHOAN NHỒI” của công trình “” xin báo cáo về chất lượng công trình với các nội dung sau:

I. Nội dung báo cáo lần đầu tiên

1. Địa điểm xây dựng công trình:

2. Qui mô công trình:

3. Danh sách các nhà thầu & công việc thực hiện:

Ø Nhà thầu thiết kế: Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Việt Nam

Ø Nhà thầu tư vấn giám sát thi công:

Ø Nhà thầu thi công xây dựng:

4. Cơ quan thẩm định thiết kế cơ sở 7 tổng mức đầu tư:…………………………….

5. Tổ chức, cơ quan phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình:………………….

6. Danh sách các nhà thầu thi công xây dựng công trình & công việc thực hiện:

Nhà thầu:………………………………………………………………………….

Nhà thầu:………………………………………………………………………….

7. Hệ thống kiểm tra, giám sát và các biện pháp đảm bảo chất lượng công trình của chủ đầu tư, nhà thầu giám sát thi công và nhà thầu thiết kế:

TCVN371 – 2006: Nghiệm thu các công trình xây dựng

TCVN 4055 – 1985: Tổ chức thi công

8. Kiến nghị:

II. Nội dung báo cáo thường kỳ

1. Những sửa đổi trong quá trình thi công so với thiết kế đã được phê duyệt:

2. Về thời hạn thi công xây dựng công trình:

Ø Ngày khởi công:……………………………………………………………

Ø Ngày hoàn thành:……………………………………………………………

Khối lượng chính của công tác xây lắp được thực hiện trong giai đoạn báo cáo:

Công tác nghiệm thu, thành phần tham gia nghiệm thu, thời điểm nghiệm thu công tấc xây dựng, nghiệm thu bộ phận, giai đoạn xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình đưa vào sử dụng đúng theo quy trình quy phạm kỹ thuật và tiêu chuẩn về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Sự cố và khiếm khuyết về chất lượng: không

Qui mô đưa vào sử dụng của hạng mục công trình:……………………………..

Kết luận về chất lượng công việc thực hiện:

Đảm bảo đúng quy trình quy phạm kỹ thuật, các công tác thi công được kiểm tra bằng máy kết hợp với thước thép, vật tư đi đến công trường đều được kiểm tra, có biên bản kiểm tra vật liệu đầu vào. Các công tác khác đều được kỹ thuật B, Tư vấn giám sát và Tư vấn thiết kế kiểm tra theo đúng trình tự thi công.

Kiến nghị: không.

Download Báo cáo cảu đơn vị tư vấn giám sát về chất lượng hạng mục công trình xây dựng

Thuyết minh biện pháp thi công nhà cao tầng

Tiêu chuẩn thiết kế nhà chung cư cao tầng

File excel tính toán xà gồ thép hộp được nhiều người dùng nhất

File excel tính toán cột lệch tâm phẳng

File excel tính toán tải trọng gió cho nhà xưởng.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề và đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư đã thực hiện qua nhiều dự án, Chúng tôi tin tưởng sẽ giúp chủ đầu tư giám sát công trình xây dựng một cách chặt chẽ, an toàn, đảm bảo công trình thi công theo đúng thiết kế.

Hà Nội, ngày…. tháng ….năm 2008

BÁO CÁO CỦA ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT

VỀ CHẤT LƯỢNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Từ ngày….. tháng …. Năm 2008, đến ngày… tháng… năm 2008

Kính gửi: Tập đoàn VC Corp !

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ICCI là đại diện đơn vị giám sát hạng mục ” CỌC KHOAN NHỒI” của công trình “” xin báo cáo về chất lượng công trình với các nội dung sau: Mời quý vị tham khảo :Phần mềm lập hồ sơ nghiệm thu Mời quý vị tham khảo :Cách lập hồ sơ nghiệm thu nhanh Mời quý vị tham khảo :86 mẫu biên bản nghiệm thu công trình I. Nội dung báo cáo lần đầu tiên

1. Địa điểm xây dựng công trình:

2. Qui mô công trình:

3. Danh sách các nhà thầu & công việc thực hiện:

Ø Nhà thầu thiết kế: Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Việt Nam

Ø Nhà thầu tư vấn giám sát thi công:

Ø Nhà thầu thi công xây dựng:

4. Cơ quan thẩm định thiết kế cơ sở 7 tổng mức đầu tư:…………………………….

5. Tổ chức, cơ quan phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình:………………….

6. Danh sách các nhà thầu thi công xây dựng công trình & công việc thực hiện:

Nhà thầu:………………………………………………………………………….

Nhà thầu:………………………………………………………………………….

7. Hệ thống kiểm tra, giám sát và các biện pháp đảm bảo chất lượng công trình của chủ đầu tư, nhà thầu giám sát thi công và nhà thầu thiết kế:

TCVN371 – 2006: Nghiệm thu các công trình xây dựng

TCVN 4055 – 1985: Tổ chức thi công

8. Kiến nghị:

[sociallocker] [/sociallocker]

II. Nội dung báo cáo thường kỳ

1. Những sửa đổi trong quá trình thi công so với thiết kế đã được phê duyệt:

2. Về thời hạn thi công xây dựng công trình:

Ø Ngày khởi công:……………………………………………………………

Ø Ngày hoàn thành:……………………………………………………………

Khối lượng chính của công tác xây lắp được thực hiện trong giai đoạn báo cáo:

Công tác nghiệm thu, thành phần tham gia nghiệm thu, thời điểm nghiệm thu công tấc xây dựng, nghiệm thu bộ phận, giai đoạn xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình đưa vào sử dụng đúng theo quy trình quy phạm kỹ thuật và tiêu chuẩn về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Sự cố và khiếm khuyết về chất lượng: không

Qui mô đưa vào sử dụng của hạng mục công trình:……………………………..

Kết luận về chất lượng công việc thực hiện:

Đảm bảo đúng quy trình quy phạm kỹ thuật, các công tác thi công được kiểm tra bằng máy kết hợp với thước thép, vật tư đi đến công trường đều được kiểm tra, có biên bản kiểm tra vật liệu đầu vào. Các công tác khác đều được kỹ thuật B, Tư vấn giám sát và Tư vấn thiết kế kiểm tra theo đúng trình tự thi công.

Kiến nghị: không.

Mẫu Cv Đơn Xin Việc Ngành Kỹ Sư Xây Dựng Hay Nhất Năm 2022 / 2023

Nội dung chính hai mẫu đơn xin việc ngành Kỹ sư xây dựng hay nhất năm 2019

Mẫu 1

ĐƠN XIN VIỆC

Kính gửi: …………………………………………………….. Tên tôi là: …………………………………………………………………………………………………….. Sinh năm: …………………………………………………………………………………………………….. Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………… Số CMND/CCCD: …………………………… Cấp ngày: ………………………………………………. Hiện cư trú tại: ………………………………………………………………………………………………. Trình độ văn hóa: ……………………………. Ngoại ngữ: …………………………………………….. Nghề nghiệp chuyên môn: ………………………………………………………………………………… Ngành: …………………………………………………………………………………………………………. Hiện tôi đang làm …………………………….. Nhưng vì một vài lí do cá nhân tôi muốn tìm một công việc khác phù hợp với năng lực của bản thân hơn. Theo nhu cầu tuyển dụng của quý công ty tôi làm đơn này xin được ứng tuyển tại quý công ty. Nếu được ứng tuyển tôi xin cam đoan hoàn thành tốt công việc được giao và thực hiện tốt các chính sách cũng như những quy định của công ty đề ra. Tôi hy vọng quý công ty xem xét, tiếp nhận tạo cơ hội cho tôi được tham gia làm việc. Xin chân thành cảm ơn! ……………., ngày….tháng….năm….. Người làm đơn (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 2

Kính gửi:……………………………………………………….. Tên tôi là:………………………………………………………………………………………………………. Sinh năm:………………………………………………………………………………………………………. Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………….. Theo thông tin trên các trang website tìm kiếm việc làm, tôi viết đơn này để ứng tuyển vị trí Kỹ sư xây dựng mà Quý công ty đang có nhu cầu. Sau khi tốt nghiệp khóa Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp tại trường ĐH …………………………., tôi làm việc ở vị trí Kỹ sư xây dựng tại công ty xây dựng ………………………………….. 2 năm với nhiệm vụ là bóc tách hồ sơ tháo dỡ, thực hiện nghiệm thu thanh quyết toán, lập hồ sơ dự toán cho các công trình. Từ năm 2012 đến nay tôi làm việc ở vị trí Giám sát với nhiệm vụ là giám sát thiết kế, giám sát các công trình hạ tầng, dân dụng, chịu trách nhiệm về các vấn đề kỹ thuật các dự án, phân công và đôn đốc nhân công, kiểm tra và báo cáo tiến độ công trình cho Giám đốc dự án. Hiện tại tôi đã có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình, chứng chỉ tiếng Anh Toeic 550, sử dụng thành thạo các phẩn mềm văn phòng, AutoCad 2D&3D, các chương trình tính toán kết cấu (SAP, SACS, STAAD PRO…). Tôi là người trung thực, có trách nhiệm trong công việc, có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu công việc. Quý công ty có thể rõ hơn khả năng và kinh nghiệm làm việc của tôi trong hồ sơ đính kèm cũng như các dự án mà tôi đã tham gia. Mong muốn được học hỏi, công hiến sức lực vào sự phát triển, Tôi hy vọng Quý công ty xem xét, tiếp nhận tạo cơ hội cho tôi được tham gia làm việc. Nếu cần thêm thông tin hoặc cần trao đổi vấn đề gì, xin vui lòng liên lạc số điện thoại: …………………………………………………. Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào! ……………., ngày….tháng….năm….. Người làm đơn (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin việc ngành Kỹ sư xây dựng hay nhất năm 2019

Cập nhật thông tin chi tiết về Xây Dựng] Cấp Lại Chứng Chỉ Hành Nghề Kiến Trúc Sư, Kỹ Sư, Giám Sát Thi Công Xây Dựng Công Trình / 2023 trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!