Xu Hướng 5/2022 # Xuất Hóa Đơn Và Hạch Toán Hàng Khuyến Mại, Quảng Cáo, Hàng Mẫu # Top View

Xem 1,881

Bạn đang xem bài viết Xuất Hóa Đơn Và Hạch Toán Hàng Khuyến Mại, Quảng Cáo, Hàng Mẫu được cập nhật mới nhất ngày 17/05/2022 trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 1,881 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Viết Cthh Và Pthh Ở Môn Hóa Học
 • Hướng Dẫn Cách Xử Lý Và Viết Hoá Đơn Hàng Bán Bị Trả Lại
 • Hướng Dẫn Cách Thức Viết Hoa Chữ Cái Đầu Tiên Trong Excel
 • Cách Viết Hóa Đơn Khách Sạn Chính Xác 2022
 • Quy Định Về Làm Tròn Số Trên Hóa Đơn Gtgt
 • (1) Quy định về lập hóa đơn:

  Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC (đã sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 119/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC) quy định về lập hóa đơn như sau:

  (Thông tư 26/2015/TT-BTC đã bỏ quy định phải lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ)

  (2) Quy định về doanh thu tính thuế GTGT:

  Điều 7 Thông tư số 219/2012/TT-BTC quy định về giá tính thuế GTGT (doanh thu tính thuế GTGT) như sau:

  “3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.”

  “5. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để biếu, tặng, cho.”

  (3) Quy định về doanh thu tính thuế TNDN:

  Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 119/2014/TT-BTC) quy định doanh thu tính thuế TNDN như sau:

  “Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi (không bao gồm hàng hóa, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp) được xác định theo giá bán của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm trao đổi.”

  (Thông tư  119/2014/TT-BTC bỏ quy định doanh thu tính thuế đối với hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ)

  (4) Quy định về doanh thu kế toán theo Chế độ kế toán:

  2. Hướng dẫn đối với đầu vào

  (1) Đối với hàng hóa do doanh nghiệp mua vào

  • Nếu đầu vào là hàng hóa: N156, N133 / C331, 111, 112
  • Nếu đầu vào là dịch vụ: N641, 642, 334, N133 / C331, 111, 112

  (2) Đối với Phiếu quà tặng (Gift voucher) do doanh nghiệp mua để tặng khách hàng

  Trường hợp doanh nghiệp mua phiếu quà tặng (ví dụ của các siêu thị) để tặng khách hàng phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì khi mua chỉ cần chứng từ thanh toán (như ủy nhiệm chi, phiếu chi của doanh nghiệp, phiếu thu của siêu thị). Khi tặng phiếu quà tặng cho khách hàng doanh nghiệp không phải lập hóa đơn.

  (3) Đối với hàng hóa do doanh nghiệp được biếu, tặng

  Hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp nhận được do được biếu, tặng từ các nhà cung cấp, nhà cung cấp có xuất hóa đơn hàng biếu, tặng và có tính thuế GTGT theo đúng quy định nhưng không thu tiền thì hóa đơn nhận hàng biếu, tặng này không được khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào – vì doanh nghiệp nhận hàng biếu tặng không phải thanh toán tiền cho nhà cung cấp (không có chứng từ thanh toán). Nhưng khi doanh nghiệp mang biếu, tặng lại cho khách hàng của mình không thu tiền thì vẫn phải xuất hóa đơn và tính thuế GTGT theo quy định.

  3. Hướng dẫn đối với đầu ra

  Thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để

  Lập hóa đơn đầu ra (*)

  DT tính thuế GTGT

  DT tính thuế TNDN

  Hạch toán theo CĐKT

  Giá bán và thuế bằng không (0).

  Không

  Không

  – Vô điều kiện (**):

  N641 / C156,155,154

  – Có điều kiện (***): Ghi như bán bình thường, phân bổ DT hợp lý giữa hàng bán thu tiền và hàng khuyến mại.

  Giá bán và thuế bình thường.

  Không

  – Vô điều kiện (**):

  N641 / C156,155,154, C33311

  – Có điều kiện (***): Ghi như bán bình thường, phần DT và thuế của hàng khuyến mại ghi Nợ TK 6418

  Hàng mẫu (để trưng bày)

  Giá bán và thuế bằng không (0).

  Ghi thêm: (Hàng mẫu trưng bày).

  Không

  Không

  N641 / C1561,155,154

  Cho, biếu, tặng (cho khách hàng)

  Giá bán và thuế bình thường.

  Ghi thêm: (Cho, biếu, tặng không thu tiền).

  Không

  N641 / C1561,155,154, C33311

  Tặng kèm hàng bán (cho khách hàng)

  Giá bán và thuế bình thường.

  Ghi thêm: (Tặng kèm không thu tiền).

  Không

  Ghi như bán bình thường, phân bổ DT hợp lý giữa hàng bán thu tiền và hàng tặng kèm không thu tiền.

  Cho, biếu, tặng (cho người lao động)

  Giá bán và thuế bình thường.

  Ghi thêm: (Cho, biếu, tặng không thu tiền).

  Không

  N642 / C1561,155,154, C33311

  Trả thay lương (cho người lao động)

  Giá bán và thuế bình thường.

  Ghi thêm: (Trả thay lương).

  Không

  N3341,3348 / C5111,5112, C33311: Giá bán và thuế bình thường

  N632 / C1561,155: Giá vốn

  Trao đổi

  Giá bán và thuế bình thường.

  Ghi thêm: (Trao đổi hàng).

  – Đối với hàng đưa đi:

  N1311 / C5111,5112, C33311: Giá bán và thuế bình thường

  N632 / C1561,155: Giá vốn

  – Đối với hàng nhận về:

  N1561, N1331 / C1311: Giá nhận về

  Ghi chú:

  (*) Khi lập hóa đơn phải chú ý lập đúng quy định: Ghi đầy đủ tên, địa chỉ, mã số thuế của tổ chức, cá nhân nhận hàng hóa, dịch vụ.

  (**) Vô điều kiện:

  (***) Có điều kiện:

  Trường hợp bán sản phẩm, hàng hóa kèm theo sản phẩm, hàng hóa, thiết bị, phụ tùng thay thế (phòng ngừa trong những trường hợp sản phẩm, hàng hóa bị hỏng hóc) thì phải phân bổ doanh thu cho sản phẩm, hàng hóa được bán và sản phẩm, hàng hóa, thiết bị, phụ tùng giao cho khách hàng để thay thế phòng ngừa hỏng hóc. Giá trị của sản phẩm, hàng hóa, thiết bị, phụ tùng thay thế được ghi nhận vào giá vốn hàng bán.

  – Khi bán hàng hóa, dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần bán thì không được lập Bảng kê bán lẻ. Nếu người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế” – trừ các đơn vị bán lẻ xăng dầu thì được phép cuối ngày lập chung một hóa đơn cho tổng doanh thu người mua không lấy hóa đơn phát sinh trong ngày (Điểm 2.b Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC). Không được xé liên 2 của hóa đơn.

  – Khi Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần bán và đồng thời người mua không lấy hóa đơn thì được lập Bảng kê bán lẻ. Nếu người mua lấy hóa đơn thì vẫn phải lập và giao hóa đơn – không được lập Bảng kê bán lẻ (Điều 18 Thông tư 39/2014/TT-BTC).

  – Bảng kê bán lẻ phải lập hàng ngày (phù hợp với thực tế bán lẻ của doanh nghiệp, không được lập 1 bảng kê dồn cho nhiều ngày bán lẻ). Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (khoản 2 Điều 18 Thông tư 39/2014/TT-BTC).

  – Hàng hóa, dịch vụ thuế suất 5% nên lập riêng 1 bảng, 10% lập riêng 1 bảng, không chịu thuế GTGT lập riêng 1 bảng.

  – Cuối mỗi ngày xuất 01 hóa đơn cho mỗi bảng kê. Tiêu thức “Tên người mua” trên hóa đơn ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”. Không được xé liên 2 của hóa đơn. (Điều 18 Thông tư 39/2014/TT-BTC).

  – Bảng kê bán lẻ phải lưu cùng với hóa đơn.

  – Bảng kê bán lẻ có thể photo mẫu rồi ghi bằng tay.

  4. Một số điểm cần lưu ý

  (1) Không phải lập hóa đơn và tính thuế GTGT khi sử dụng thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho tiêu dùng nội bộ

  Doanh nghiệp không phải lập hóa đơn và tính thuế GTGT khi sử dụng thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho tiêu dùng nội bộ.

  Nhưng cần phải lưu ý rằng, nếu thành phẩm và dịch vụ do doanh nghiệp tạo ra là loại chịu thuế TTĐB, thuế bảo vệ môi trường mà sử dụng cho tiêu dùng nội bộ thì doanh nghiệp vẫn phải tính thuế TTĐB, thuế bảo vệ môi trường (mặc dù không phải lập hóa đơn). Ví dụ: Doanh nghiệp sản xuất rượu, bia, thuốc lá xuất cho liên hoan, tiếp khách; Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe ô tô du lịch xuất xe để sử dụng chuyên chở cán bộ, nhân viên (trong thực tế thì vẫn phải lập hóa đơn thì doanh nghiệp mới đăng ký được bảng số và giấy đăng ký xe với cơ quan công an); Doanh nghiệp sản xuất xăng xuất dùng cho xe ô tô; Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ massage thực hiện massage cho cán bộ nhân viên để phục hồi sức khỏe; v.v…

  (2) Khái niệm Tiêu dùng nội bộ và Luân chuyển nội bộ

  (a) Tiêu dùng nội bộ là việc doanh nghiệp sử dụng thành phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp tạo ra để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ví dụ: Doanh nghiệp sản xuất rượu, bia, thuốc lá xuất dùng cho liên hoan, tiếp khách phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe ô tô du lịch xuất xe để sử dụng chuyên chở cán bộ, nhân viên phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; Doanh nghiệp sản xuất quạt điện xuất quạt gắn sử dụng trong phân xưởng; Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ massage thực hiện massage tăng cường sức khỏe làm việc cho cán bộ nhân viên để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của doanh nghiệp (nếu massage với mục đích là trừ lương thì đó chỉ là việc giải quyết vấn đề tài chính của doanh nghiệp, nó không trực tiếp phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nên không phải là tiêu dùng nội bộ); v.v…

  Tiêu dùng nội bộ không bao gồm: Luân chuyển nội bộ; Thành phẩm, hàng hóa dịch vụ dùng để trả thay lương cho người lao động.

  (b) Luân chuyển nội bộ là việc hàng hóa (nguyên vật liệu, hàng hóa, bán thành phẩm, thành phẩm) được xuất để chuyển kho nội bộ, được luân chuyển giữa các khâu (giai đoạn sản xuất) để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Viết Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Khi Bán Hàng Hóa
 • Hướng Dẫn Xuất Hoá Đơn Gtgt Cho Khách Hàng Là Cá Nhân
 • Guitar Tân Nam Xương Thương Hiệu Uy Tín Và Lâu Năm Nhất Bến Tre. Chuyên Đóng Mới Và Sửa Chữa Các Loại Nhạc Cu. Bán Dây, Khoá Cùng Các Phụ Kiện Âm Nhạc
 • Kỹ Thuật Luyện Chữ: Bảng Chữ Cái Mẫu Thường, Mẫu Hoa, Chữ Hoa Sáng Tạo
 • Từ 05/3/2020, Luật Bắt Buộc Viết Hoa Trong Các Trường Hợp Sau
 • Cập nhật thông tin chi tiết về Xuất Hóa Đơn Và Hạch Toán Hàng Khuyến Mại, Quảng Cáo, Hàng Mẫu trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100